logo
Vincent Moolenaar

Chronische nierinsufficiëntie

Chronische nierinsufficiëntie is zelf geen ziekte. Het is het gevolg van een ziekte. Nierziekten beschadigen de nierfiltertjes, waardoor uw nierfunctie achteruit gaat. Nog gezonde nierfiltertjes gaan harder werken, zodat er in het begin geen problemen zijn. Maar omdat ze harder werken, slijten de gezonde nierfiltertjes sneller. En eenmaal versleten of beschadigde nierfiltertjes herstellen zich niet meer.

Wanneer uw nieren continu onvoldoende werken en de artsen geen kans op verbetering zien, is er sprake van chronische nierinsufficiëntie (chronisch = voortdurend, insufficiënt = onvoldoende). Dat betekent dat een behandeling nodig is die de nierfunctie vervangt. Er zijn twee optie: dialyse of transplantatie. Met dialyse wordt de functie van de nieren nagebootst. Bij transplantatie wordt een gezonde nier in uw lichaam geplaatst.

Leven met nierinsufficiëntie

Een nierfunctievervangende behandeling legt een groot beslag op uw leven. Er komt veel op u af en uw energie is beperkt..U zult uw energie moeten verdelen, zodat u nog zoveel mogelijk kunt genieten van het leven. En dat valt niet altijd mee. Soms lijkt het allemaal uitzichtloos. Dat kan zich uiten in depressieve gevoelens of moeilijkheden binnen uw relatie. Allerlei gedachten en gevoelens spelen door u heen. Maar hoe moeilijk het ook is, in de praktijk blijkt dat patiënten met chronische nierinsufficiëntie meestal toch hun weg vinden. Hulp en steun zijn daarbij wel nodig.

Hulp en steun

Die hulp en steun krijgt u voor medische aspecten van uw huisarts, specialist en diëtist. Maar ook op maatschappelijk gebied (werk, uitkering, aanvragen van voorzieningen en hulp in huishouding of verzorging) is hulp voorhanden. Helaas vergen allerlei regelingen een hoop administratie. De maatschappelijk werker kan u hierin de weg wijzen, zodat u toch nog zo goed mogelijk kunt meedoen in de samenleving. Ons advies is: probeer het aanbod aan hulp goed te benutten.

Maar ook steun in uw persoonlijke omgeving is van groot belang. Die steun ervaart en ontvangt u het meest als het u lukt om de situatie open en eerlijk tegemoet te treden. Ook daarover kunt u praten met de maatschappelijk werker. En zeker ook met mensen die hetzelfde meemaken als u. Deze lotgenoten vindt u bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

Keuze van een behandeling

Als u een nierfunctievervangende behandeling nodig heeft, dan zijn er twee mogelijkheden: een niertransplantatie of dialysebehandeling. Meestal moet u eerst een keuze maken voor een dialysevorm. Bijvoorbeeld omdat er (nog) geen passende donornier beschikbaar is.

Bij de keuze voor een dialysevorm valt er soms niet veel te kiezen. Als dialyse direct noodzakelijk is, dan is hemodialyse meestal de enige vorm die meteen kan worden toegepast. Vaak kunt u dan na enige maanden alsnog een keuze maken naar welke behandeling uw voorkeur uitgaat. Ook kan de arts u om medische redenen slechts een van de dialysemogelijkheden aanraden. Maar de meeste nierpatiënten hebben zelf een belangrijk aandeel in de keuze van dialysevorm: hemodialyse of peritoneaaldialyse
De keuze van dialysevorm is geen gemakkelijke opgave. Elke behandeling heeft haar eigen kenmerken en voor- en nadelen. Het is een kwestie van afwegen welke dialysevorm uw persoonlijke leefomstandigheden en wensen het dichtst benadert. Voor de een speelt zelfstandigheid een belangrijke rol, voor de ander de frequentie van de behandeling. Het onderstaande stappenplan kan u helpen bij uw keuze. U kunt daarbij ook de voorlichtingsmodules Dialyse à la carte op de website van Dianet raadplegen. In korte filmpjes krijgt u uitleg over de verschillende vormen van dialysebehandeling en wat deze in uw persoonlijke leven kunnen betekenen.

Stappenplan
  1. Praat met uw omgeving wie u wilt betrekken bij uw keuze.
  2. Bespreek met uw arts de resultaten van de verschillende behandelingen.
  3. Zet de praktische verschillen tussen de behandelingen op een rij. Lees hier alle kenmerken van nierfunctievervangende behandelingen.
  4. Betrek bij de vergelijking van  hemodialyse en  peritoneaaldialyse ook de omstandigheden:  thuis versus het dialysecentrum en overdag versus ’s nachts dialyseren.
  5. Bepaal welke verschillen voor u het zwaarst wegen aan de hand van uw dagelijkse omstandigheden en wensen.
  6. Trek een voorlopige conclusie en bespreek dit met de arts, verpleegkundige of maatschappelijk werker en uw omgeving.

Naast dialyse bestaat er soms de mogelijkheid van een niertransplantatie. Nier in logovorm