Het zal toch niet?

Soms kunnen dingen heel vervelend door elkaar heen lopen. Zelfs gebeurtenissen van jaren terug kunnen ineens actueel worden, waardoor je met al je goede bedoelingen lijkt te worden teruggefloten. Stilletjes denk je dan bij jezelf: ‘Het zal toch niet…’.

Blaastumor

Een kleine 10 jaar geleden openbaarde zich een blaastumor bij Henk. Deze werd in een vroeg stadium ontdekt en werd operatief verwijderd. Er was geen nabehandeling nodig, maar natuurlijk bleven er controles. Toen Henk 5 jaar geleden nierproblemen kreeg, besloten de behandelend artsen om met behulp van een medicijnkuur van anderhalf jaar de nierfunctie te stimuleren. Een bijwerking van deze kuur is echter, dat die tumor-stimulerend kan werken. Dus werden de controles geïntensiveerd. Alles verliep gelukkig goed.

Mildste graad

Helaas ontdekten artsen enkele maanden geleden weer een kleine blaaspoliep. Deze kon operatief verwijderd worden en had slechts de mildste graad van kwaadaardigheid. Een hele opluchting, zeker gezien ons vooruitzicht op de niertransplantatie. De behandelend nefroloog van Henk, onderhoudt nauw contact met Henks uroloog, gaf te kennen dat deze ontwikkelingen - wat haar betreft - de naderende transplantatie niet hoeven te belemmeren.
We mogen en kunnen weer verder.

Alice

Alice hoopt begin 2017 een nier te kunnen doneren aan haar broer Henk, die nierpatiënt is. Alice is getrouwd met Harry, en samen hebben ze drie kinderen: Laurens (22), Lotte (20) en Lennard (17).

Terug naar boven

Reacties: