FAQ

FAQ Nierstichting

Nierstichting

Kan ik lid van de Nierstichting worden?

Nee, je kunt geen lid worden van de Nierstichting. De naam zegt het eigenlijk al, de Nierstichting is een stichting, en dus geen vereniging waarvan je lid kunt worden. Natuurlijk kun je ons werk wel steunen, dit doe je door donateur te worden.

Ben je zelf nierpatiënt en wil je meer informatie of zoek je lotgenotencontact, dan kun je lid worden van de Nierpatiënten Vereniging Nederland

Zijn giften aan de Nierstichting fiscaal aftrekbaar?

Ja, giften aan de Nierstichting zijn fiscaal aftrekbaar. De Nierstichting is namelijk een ANBI-instelling per 1 januari 2008 (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat je giften aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Hierbij is het belangrijk dat je de juiste gegevens van de Nierstichting invult op de belastingformulieren.

Heeft de Nierstichting het ANBI belasting kenmerk?

De Belastingdienst heeft Nierstichting Nederland aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling.

RSIN / fiscaal nummer van de Nierstichting: 002957851
 

Wat is het banknummer van de Nierstichting?

Giften kun je overmaken op ING 88.000 (IBAN: NL70 INGB 0000 0880 00), ten name van de Nierstichting te Bussum, onder vermelding van ‘gift’. Voor bestaande donateurs en speciale acties maken we gebruik van rekening ING 388.000.

Als je geld wilt inzamelen t.b.v. de Nierstichting kun je de pagina Kom in actie bekijken of contact opnemen met de afdeling Service & Administratie 035 - 697 80 55.

Als je je adresgegevens doorgeeft aan de Nierstichting stem je automatisch in met het privacy statement.

Ik heb post van de Nierstichting ontvangen, hoe komen jullie aan mijn adres?

De Nierstichting probeert regelmatig nieuwe donateurs te werven. Je adresgegevens hebben wij van leveranciers van adresbestanden verkregen voor éénmalig gebruik. Ze zijn niet in onze database opgeslagen.

Waarom krijg ik ongevraagd post van de Nierstichting, dat is toch heel kostbaar?

Het werven van nieuwe donateurs per post is een goedkope en betrouwbare manier van fondsenwerving. De Nierstichting kan niet zonder de hulp van nieuwe donateurs om de doelstelling voor de komende jaren te realiseren. Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.

Ik ben gebeld voor een machtiging. Hoe werkt dit?

Om haar donateurs te wijzen op de mogelijkheid de Nierstichting op een structurele manier te steunen, benadert de Nierstichting telefonisch haar donateurs. Als je gebeld wordt en je in dit telefoongesprek aangeeft de Nierstichting te willen machtigen om een vast bedrag per periode van je rekening af te schrijven, gebeurt dit door middel van een telemachtiging. Ter bevestiging van de gemaakte afspraken in het telefoongesprek ontvang je enkele dagen na het gesprek een bevestigingsbrief van de Nierstichting.

Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?

Jammer dat je overweegt je donatie op te zeggen. Nierstichting ontvangt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van donaties. Mede dankzij jouw structurele steun kunnen we ervoor zorgen dat nierpatiënten hun leven terugkrijgen. Hartelijk dank daarvoor!
Lees meer over wat wij doen voor nierpatiënten.

Bel met één van onze servicemedewerkers voor het stopzetten of het wijzigen van jouw donatie. Zij staan je graag te woord en je wijzigingsverzoek kan meteen worden geregeld. We vragen je om te bellen omdat wij persoonlijk contact met onze donateurs belangrijk vinden. Telefoon: 035 697 8055 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00).

Welk rekeningnummer gebruikt de Nierstichting bij het afschrijven van mijn machtiging?

Dit nummer is 54.40.36.859 ABN AMRO bank.

Kan ik mijn automatische afschrijving wijzigen?

Je wilt je donatiebedrag of -frequentie wijzigen? Onze servicemedewerkers regelen het graag voor je! Zij zijn telefonisch te bereiken op 035- 697 80 55 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00).
We vragen je om te bellen omdat wij persoonlijk contact met onze donateurs belangrijk vinden. Je wijzigingsverzoek wordt meteen geregeld.

Lees wat wij doen voor nierpatiënten.

Hoeveel verdient de directeur van de Nierstichting?

Ten aanzien van het directiesalaris houdt de Nierstichting zich aan de Code voor Goed Bestuur voor Goede Doelen, opgesteld door de brancheorganisatie Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) onder leiding van Herman Wijffels. Naast spelregels voor goed bestuur bevat deze code een Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. Het brutosalaris van de directeur van de Nierstichting (€ 124.999 op jaarbasis) valt ruim binnen de norm van deze Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. De directeur ontvangt geen dertiende maand of andere bonusregeling.

De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur. Dit betekent dat de Nierstichting een eenhoofdig bestuur heeft. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze raad beoordeelt het functioneren van de algemeen directeur en stelt het salaris vast.

Waarom is het CBF-keur belangrijk?

Steeds meer stichtingen, instellingen en verenigingen vragen om een financiële bijdrage. Je wilt best helpen maar hoe weet je of je geld ook goed terecht komt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke organisatie. Het houdt al sinds 1925 toezicht op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF beoordeelt de uitgaven en bestedingen van fondsenwervende instellingen en het verantwoord bestuur daarvan. Sinds 1998 is het keurmerk voor goede doelen ingesteld. Voor instellingen die aan de strenge normen voldoen. Gevers kunnen dus eerst controleren of de desbetreffende instelling het CBF-keur hebben. Zie ook www.cbf.nl.

Heeft de Nierstichting het CBF-keur?

Ja, de Nierstichting heeft het CBF-keur sinds 1998. Toen werd dit keurmerk ingesteld. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt ieder jaar de uitgaven en bestedingen van de goede doelen en kijkt naar verantwoord bestuur. Het keurmerk is verlengd tot 2012.

Meer informatie vind je op de website van het CBF.
 

Hoe neem ik contact op met de Nierstichting?

De Nierstichting is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 035 697 8000. Ook is tijdens kantooruren de gratis informatielijn nierziekten bereikbaar: 0800-388.0000.
Post voor de Nierstichting kunt u sturen naar Postbus 2020, 1400 DA in Bussum. Of stuur een email naar info@nierstichting.nl.
 

Wat kan ik doen om de Nierstichting te ondersteunen?

U kunt het werk van de Nierstichting op verschillende manieren ondersteunen. Door donateur te worden bijvoorbeeld. Dat kan eenmalig een bedrag zijn, een regelmatige bijdrage of door de Nierstichting op te nemen in uw testament. Niet alleen geld is welkom. Uw tijd is net zo belangrijk! Als vrijwilliger ondersteunt u het werk van de Nierstichting actief, door te collecteren of door informatie te geven over ons werk. Door u te registreren als nierdonor geeft u een nierpatiënt een kans op een nieuw bestaan. U geeft daadwerkelijk toekomst.

Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden. 
 

Kan ik met de Nierstichting op vakantie?

Vaak kunnen dialysepatiënten niet op vakantie. Speciaal voor hen en hun familie organiseert de Nierstichting vakanties met dialysevoorzieningen. Dit doet ze in samenwerking met reisbureau Travel Service. Elk jaar in december verschijnt de vakantiegids. In Nederland worden caravan- en bungalowvakanties aangeboden. In het buitenland gaat het om hotel- en appartementsreizen. Uiteraard zijn deze buitenlandse dialysecentra door de Nierstichting geïnspecteerd. Ze voldoen aan de gemiddelde norm. De reizen worden begeleid door (vrijwillige) gastvrouwen, gastheren, verpleegkundigen en artsen uit de Nederlandse dialysecentra.

De vakantiegids met het overzicht van aangeboden reizen is aan te vragen bij de Nierstichting: elskenter@nierstichting.nl of 035 697.80.00 of te bekijken via de website.
 

Is het mogelijk mij af te melden voor te veel of ongevraagde post?

Als je niet wilt dat je adres voor wervingsdoeleinden gebruikt wordt, stuur dan een brief naar: Stichting Postfilter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam of geef het aan via www.postfilter.nl.

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven aan de Nierstichting?

Je kunt een adreswijziging doorgeven d.m.v. een mail naar donateur@nierstichting.nl of telefonisch 035 - 697 80 50.

Hoe word ik donateur van de Nierstichting?

Je kunt op verschillende manieren doneren aan de Nierstichting. Bijvoorbeeld door een gift over te maken op ING 88.000 t.n.v. de Nierstichting te Bussum, o.v.v. ‘gift’. Of kies voor snel en veilig online doneren.

Daarnaast kun je ons ook structureel steunen. Je geeft de Nierstichting toestemming om periodiek een bedrag van je rekening af te schrijven. Met deze structurele steun is het voor de Nierstichting duidelijk waarop zij kan rekenen en welke langlopende projecten zij kan (blijven) financieren. Als donateur ontvang je twee keer per jaar het relatiemagazine.

Als je je adresgegevens doorgeeft aan de Nierstichting stem je automatisch in met het privacy statement.
 

Ik heb een email gehad met de vraag of ik mijn gegevens wil controleren, komt deze email echt van de Nierstichting?

Ja, wij versturen inderdaad emails naar alle mensen in ons bestand met de vraag of zij hun gegevens willen controleren. De juistheid van de gegevens is voor ons van belang. Zo kunnen we je bedanken voor je bijdrage, en melden wat de Nierstichting heeft bereikt. Ook houden we je graag op de hoogte van nieuws, tips en ontwikkelingen.