Logo De Nierstichting
Verkort Jaarverslag 2015
Terug naar Nierstichting.nl
Leven gaat voor 2015 - verkort jaarverslag

Echt verschil maken

De Nierstichting zette zich in 2015 in om écht verschil te maken voor nierpatiënten zoals Fabian. Een laboratoriumversie van de draagbare kunstnier kwam gereed en we zetten een subsidieronde uit voor onderzoek naar genezing van nierziekten. We gaven advies over veilig medicijngebruik, steunden nierpatiëntenverenigingen en deden meer. Dat kon alleen dankzij de onmisbare steun van velen. Bedankt!

Tom Oostrom

Draagbare kunstnier

In 2015 kwam een eerste werkende laboratoriumversie gereed van een kleinere kunstnier, en startten we met de eerste tests. We vroegen patiënten welke eisen zij stellen aan de gebruiksvriendelijkheid van een draagbare kunstnier. Die inzichten zijn de basis voor ontwikkeling van de bediening en schermen.
Draagbare kunstnier
Nierziekte genezen

Nierziekten genezen

Nierziekten genezen is de beste oplossing voor nierpatiënten. Daarom geven we vaart aan baanbrekend onderzoek naar herstel van nierschade (regeneratie van nieren). In 2015 zetten we de eerste stappen: we betrokken topwetenschappers (internationaal en multidisciplinair) en we initieerden een subsidieronde voor onderzoek naar genezing van nierziekten.

Kortere wachtlijst

Het voorlichtingsproject Nierteam aan huis zorgde ervoor dat meer mensen bij leven een nier wilden afstaan. In 2015 kwam door onze lobby de financiering rond voor uitbreiding van dit project. En onderzoeksconsortium PROCARE realiseerde een unieke databank van 5.400 transplantaties, die de basis vormt voor betere matching van nierdonor en -ontvanger.
Kortere wachtlijst
Meer grip op zout

Medicatieveiligheid

We bereikten opnieuw veel mensen met Check Nier & Medicijn, die risicogroepen advies geeft over (nier)veiliger medicijngebruik. Via acht praktijkprojecten is regionaal de samenwerking tussen zorgverleners en nierveilig medicijngebruik bevorderd. Subsidieverstrekker ZonMw en apothekersorganisatie KNMP betalen mee aan onderzoek naar een beter doseringsadvies.

Individuele hulp

De Nierstichting ondersteunt nierpatiënten ook in het dagelijks leven. We subsidiëren regionale patiëntenverenigingen, enkele dialysecentra zonder patiëntenvereniging en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Onder voorwaarden steunt de Nierstichting ook individuele patiënten, bijvoorbeeld met een bijdrage voor omscholing. 772 aanvragen zijn in 2015 gehonoreerd.
Betere niergids

Financiële resultaten & jaarverslag

Financiele resultaten Financiele resultaten
Zie voor meer details het volledige jaarverslag:
Vrijheid om te leven. Jaarverslag Nierstichting 2015 (pdf)
X
Vraag