Direct naar inhoud

De draagbare kunstnier

Waar staan we nu?

Een eerste laboratoriumversie is gereed. Eind 2017 verwachten we het eerste prototype van de draagbare kunstnier.

In samenwerking met twee bedrijven (Debiotech en AWAK) rondden we in 2015 de bouw af van een eerste werkende laboratoriumversie van een kleine, draagbare kunstnier en startten we met de eerste testen in het lab. Die gaan na of de kunstnier goed en veilig functioneert.

In 2016 hebben we deze testen voortgezet. Verder onderzoeken we hoe we het gebruiksgemak kunnen vergroten, en de impact van thuisdialyse op het leven van de patiënt kunnen minimaliseren. Dit vormt de opmaat naar een prototype van de draagbare kunstnier, dat geschikt is voor klinische tests door een kleine groep nierpatiënten. Eind 2017 hopen we het prototype gereed te hebben, dat geschikt is voor klinische testen. Gelukkig steunen drie zorgverzekeraars mede de ontwikkeling van de draagbare kunstnier; dat maakt het prototype en de klinische tests mogelijk. Maar fondsenwerving blijft nodig.

Niet langer wachten

Dialyse is zwaar. Het bepaalt het dagelijks leven. En het is slopend. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. De impact van dialyse op het leven van nierpatiënten is de afgelopen veertig jaar onveranderd groot gebleven. Dat wil de Nierstichting veranderen. Dankzij technologische ontwikkelingen waren er ook mogelijkheden, maar de ontwikkeling van een betere hemodialyse werd niet opgepakt. De Nierstichting besloot daarom om niet langer te wachten en startte zelf in 2008 de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

De Nierstichting en zorgverzekeraars dragen samen ongeveer 14 miljoen euro bij aan de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Daarnaast heeft de Nierstichting ongeveer 1,5 miljoen geïnvesteerd in vervolgprojecten. Deze onderzoeksprojecten maken belangrijke doorbraken mogelijk die ook bij de draagbare kunstnier kunnen worden toegepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar betere manieren van vaattoegang (om de dialyse aan te sluiten op de ader moet er een goede toegang tot de aderen zijn).