Minister slaat met onderzoek plank mis

Op 19 december heeft minister Schippers van VWS een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij haar standpunten over een vervolg van het Masterplan Orgaandonatie uiteenzet. Ze doet dit aan de hand van drie onderzoeken: De evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie in ziekenhuizen, de effecten van de donorweek 2014 en het draagvlak en effect van verschillende beslissystemen.

Een reactie op dit laatste punt, het onderzoek naar beslissystemen van Panteia, sturen de NVN, Nierstichting, Longfonds, de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de Hart & Vaatgroep en de Hartstichting vandaag naar de Tweede Kamer. Op de andere punten reageren wij later; wanneer de Tweede Kamer de brief bespreekt.

Naar onze mening slaat het onderzoek ´Registratiesystemen voor orgaandonatie´ de plank mis en levert het onbetrouwbare onderzoeksresultaten op. Het onderzoek zaait daarmee onterecht twijfel in de discussie rond donorregistratiesystemen.

  • In het onderzoek worden drie beslissystemen onderzocht. Het meest gebruikte registratiesysteem in Europa (‘Ja, tenzij’-systeem, ofwel ‘opt-out’) is buiten beschouwing gelaten. Aan de andere kant is een systeem van verplichte registratie onderzocht, terwijl dat nergens in Europa gebruikt wordt.
  • De onderzoeksresultaten voor het huidige systeem komen totaal niet overeen met de werkelijke cijfers: 27 % van de respondenten zegt zich niet te zullen registreren in het huidige systeem. In werkelijkheid heeft 60% van de bevolking zich niet geregistreerd. 
  • Daarnaast heeft de minister dit onderzoek laten uitvoeren zonder de veldpartijen (artsen, donoren, patiënten, NTS, Coördinatie Groep Orgaandonatie) erbij te betrekken. 

Dit alles maakt dat de onderzoeksresultaten volgens ons onbruikbaar zijn. In onze brief Reactie op onderzoek Panteia naar registratiesystemen orgaandonatie roepen wij de Tweede Kamer op om nu ook de laatste, noodzakelijke pijler van het Masterplan Orgaandonatie over te nemen: een zorgvuldig Actief Donor Registratiesysteem (ADR). Deze pijler is essentieel om nu eindelijk een stijging van het aantal orgaandonoren te bereiken zodat er geen mensen meer overlijden terwijl zij wachten op een donororgaan.