Gezondere leeftstijl en nierschade vroeger opsporen met Persoonlijke Gezondheidscheck

Artsenorganisaties en gezondheidsfondsen lanceren vandaag gezamenlijk de Persoonlijke Gezondheidscheck: het wetenschappelijke antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten.

Met deze Persoonlijke Gezondheidscheck kunnen alle Nederlanders vanaf 18 jaar via persoonlijkegezondheidscheck.nl een persoonlijk gezondheidsrapport aanmaken en zo meer verantwoordelijkheid nemen voor de verbetering van hun eigen gezondheid.

Onder het motto ‘zelf aan de slag met je gezondheid als het kan, alleen professionele hulp als het moet’ hebben negen organisaties de krachten gebundeld. Mensen zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun eigen gezondheid en consequenties van ongezond gedrag. De Persoonlijke Gezondheidscheck toont hierin inzicht en stimuleert mensen zelf aan de slag te gaan met hun leefstijl.

Persoonlijk Gezondheidsrapport
Deelnemers maken online een persoonlijk gezondheidsrapport aan, dat inzicht biedt hoe het is gesteld met díe gezondheidsfactoren waar men zelf wat aan kan doen. Door actie te ondernemen aan de hand van het advies uit het rapport op een manier die past bij de mensen zelf en hun motivatie, worden ze vitaler en verlagen de kans op veelvoorkomende chronische ziekten. Het (regionale) sport- en welzijnsaanbod en online hulpbronnen zijn hiervoor in de Persoonlijke Gezondheidscheck opgenomen. Alleen bij een hoog risico wordt (volgens de medische richtlijnen) naar de huis- of bedrijfsarts verwezen.

Er is een kosteloze basisversie van de Persoonlijke Gezondheidscheck beschikbaar. Deze checkt op leefstijl en de risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes, nierziekten en longziekten. Indien nodig of gewenst kunnen deelnemers hun rapport verfijnen met medische modules (labonderzoek/metingen) en aanvullende online modules. Hiervoor is de Gezondbon beschikbaar. Voor bloedafname kunnen ze inmiddels bij 1750 landelijke prikpunten van de aangesloten laboratoria terecht.

Samenwerkende partners
Aan de lancering van deze innovatieve gezondheidscheck is meerjarig wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan. De Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds, Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, GGD GHOR Nederland en het NIPED Instituut nemen met dit brede samenwerkingsverband het initiatief om de vitaliteit van Nederlanders te bevorderen, de groei van het aantal chronisch zieken te keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen.

(Meer) nierschade voorkomen
In Nederland hebben ruim een miljoen mensen chronische nierschade en de helft van hen is hier niet van op de hoogte. Bovendien neemt dit aantal toe door de vergrijzing en de toename van leefstijl gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk. Investeren in preventie en het voorkomen van (verergering van) nierschade is dus noodzakelijk. En daarom heeft de Nierstichting geïnvesteerd aan de ontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Meer informatie: persoonlijkegezondheidscheck.nl