Oproep aan Kamercommissie VWS voor ander orgaanregisstratiesysteem

Eind 2014 is het Masterplan Orgaandonatie afgelopen. Enkele doelstellingen uit het plan zijn behaald: betere voorlichting over orgaandonatie, wegnemen barrières voor donatie bij leven en donorketens in ziekenhuizen via pilots hebben de verwachte verbetering opgeleverd.

Eén belangrijk doel is echter niet bereikt: het tekort aan donororganen is niet opgelost! De oorzaak hiervan is niet-invoering van een systeem van Actieve Donorregistratie (ADR). Die maatregel zou volgens het Masterplan voor een structurele stijging van 15% van het aantal postmortale donoren moeten zorgen.

Een andere weg is noodzaak!
Op 12 maart a.s. gaat de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  in debat over het vraagstuk orgaandonatie. Vooruitlopend daarop hebben de NVN, Nierstichting, Longfonds, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting  Hartstichting en De Hart&Vaatgroep een brief aan de leden van de vaste commissie van VWS gestuurd.

In die brief benadrukken wij dat het noodzakelijk is een andere weg in te slaan. Alleen met een ander donorregistratiesysteem kunnen wij levens redden en de kwaliteit van levens verbeteren. Wij vragen de commissieleden hun steun voor een ander registratiesysteem of in elk geval voor de vaststelling dat het huidige systeem niet effectief is.
Lees de brief Vervolg op het Masterplan Orgaandonatie aan de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport