Minister Schippers positief over Persoonlijke Gezondheidscheck

Sinds de lancering van PersoonlijkeGezondheidscheck.nl hebben ruim 75.000 mensen advies op maat gevraagd over hun gezondheid. Ook minister Schippers van VWS waardeert de Persoonlijke Gezondheidscheck, laat ze deze week weten.

In februari werd PersoonlijkeGezondheidscheck.nl gelanceerd. Op Kamervragen van de SP reageert minister Schippers richting de Tweede Kamer, dat ze het ‘positief vindt dat partijen hun krachten bundelen op het gebied van preventie, en dat ieder daar vanuit zijn eigen invalshoek kennis over bijvoorbeeld richtlijnen inbrengt. In staat zijn om meer grip te krijgen op je eigen gezondheid, begint bij inzicht in je gezondheid en leefstijl. Een laagdrempelig advies waarmee iemand zijn leefstijl kan aanpassen, zoals het preventief medisch onderzoek waar de Persoonlijke Gezondheidscheck in voorziet, kan hiervoor waardevol zijn.’

Bewustwording en actie
Uit de eerste resultaten blijkt dat bezoekers van PersoonlijkeGezondheidscheck.nl goed met de uitslag om kunnen gaan. Het persoonlijk gezondheidsrapport geeft deelnemers inzicht; dat versterkt de bewustwording en kan aanzetten tot actie. Alleen bij een hoog risico op een aandoening volgt - na aanvullend bloedonderzoek en/ of een bloeddrukmeting - verwijzing naar de huisarts voor medische ondersteuning, volgens de NHG-richtlijnen. Naar verwachting gaat 60 procent van de deelnemers zelf met verbetering van de leefstijl aan de slag, en krijgt ongeveer 10 procent van de deelnemers een verwijzing naar de huisarts.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is het wetenschappelijke antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten. Onder het motto ‘zelf aan de slag met je gezondheid als het kan, alleen professionele hulp als het moet’, hebben negen organisaties waaronder de Nierstichting de krachten gebundeld.

(Meer) nierschade voorkomen
In Nederland hebben ruim een miljoen mensen chronische nierschade; de helft van hen weet dat niet. Bovendien neemt dit aantal toe, door de vergrijzing en een toename van leefstijlgerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk. Investeren in preventie en het voorkomen van (verergering van) nierschade is dus noodzakelijk. En daarom heeft de Nierstichting geïnvesteerd aan de ontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Download de beantwoording Kamervragen Persoonlijke Gezondheidscheck.