Nierstichting strijdt met COMBAT tegen complement-gemedieerde nierziekten

Het onderzoeksconsortium COMBAT gaat bepaalde immuunreacties onderzoeken die ernstige nierziekten veroorzaken. Het onderzoek richt zich op het aangeboren immuunsysteem: het complementsysteem.

Vier onderzoeksgroepen participeren in het consortium, dat wordt aangevoerd door het LUMC en waarin de Nierstichting 1,25 miljoen euro investeert. COMBAT moet leiden tot betere diagnoses en meer inzicht geven in het ontstaan van ernstige nierziekten waarbij het complementsysteem is ontregeld (complement-gemedieerde nierziekten). Dit zal zorgen voor effectievere inzet van nieuw beschikbare behandelingen.

Tot voor kort werden deze nierziekten behandeld door de afweer te remmen met zware medicatie die veel bijwerkingen heeft. Er zijn nu nieuwe middelen op de markt en in ontwikkeling, die direct ingrijpen op complementroutes en deze remmen. Om deze middelen optimaal in te zetten, is er meer kennis nodig van de onderliggende mechanismen en een volledige set van tests om de betrokken complementfactoren te meten.

COMBAT brengt de mechanismen van deze nierziekten beter in kaart. En zoekt naar biomarkers: moleculen die kenmerkend zijn voor deze aandoeningen en waarmee een betere diagnose en behandeling mogelijk is. Het consortium gaat hiervoor ook nieuwe laboratoriumtests ontwikkelen. 
Om de rol van het complementsysteem in nierziekten beter te begrijpen, doen ook patiënten mee aan het COMBAT-onderzoek. Onderzoekers gebruiken bloed- en urinemonsters van nierpatiënten om de diagnostische tools te testen en verfijnen.

In het consortium COMBAT (COMplement: Basic mechanisms, Assay development and Translation) werken wetenschappers samen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het consortium start medio 2015 en gaat 4 jaar duren.

Bekijk hier meer over het onderzoek.