Aantal donornieren omhoog door levende nierdonor met milde kwaal niet te snel af te wijzen

Promotie onderzoek van arts-onderzoeker Jeff Lafranca (Erasmus MC) wijst uit dat ook veel mensen die niet kerngezond zijn, veilig bij leven een nier af kunnen staan aan een patiƫnt met ernstig nierfalen. Deze zogeheten extended criteria donoren, met bijvoorbeeld overgewicht, hoge bloeddruk of nierstenen lijken de operatie waarbij een nier wordt verwijderd, veilig te doorstaan. Ook op de middellange termijn lijken zij geen nadelige gevolgen te ondervinden van hun donatie.

Het wereldwijde scala aan levende donoren die een nier willen afstaan, kan evenwel worden vergroot als zogeheten extended criteria donoren worden geaccepteerd. Voorwaarde hiervoor is dat de internationale transplantatiecentra eerst gelijkluidende criteria opstellen voor de selectie van levende donoren die op het eerste gezicht ongeschikt lijken voor donatie.
Door de grote vlucht die nierdonatie bij leven heeft genomen, zijn transplantatiechirurgen zeer bedreven geraakt in de chirurgische technieken die bij een nierdonatie komen kijken. Uitname van de donornier geschiedt tegenwoordig meestal via een kijkoperatie. Levende nierdonoren knappen doorgaans snel en goed op en hebben qua gezondheid niet te lijden onder het afstaan van hun nier.

Monitoren lange termijn
Dit is goed nieuws voor mensen die wachten op een donornier. Het onderzoekt onderstreept dat er door medische innovatie al zoveel meer mogelijk is. Wereldwijde uniforme en actuele richtlijnen zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat nierpatiënten en donoren in alle transplantatiecentra de best mogelijke behandeling en zorg kunnen krijgen. Hierbij moeten de risico’svoor potentiële donoren en nierpatiënten niet uit het oog worden verloren. Het blijven monitoren van de gevolgen is heel belangrijk, ook op de lange termijn,” aldus Mariëtte Kraayvanger, programmanager bij de Nierstichting.

Best mogelijke behandeling
Steeds meer mensen nemen het moedige besluit om tijdens hun leven een nier af te staan en hiermee anderen hun leven terug te geven. Transplantatie met een nier van een levende donor is verreweg de beste behandeling voor een patiënt met ernstige nierproblemen. Als het voor meer mensen mogelijk blijkt een nier te donoren, kunnen er meer transplantaties plaatsvinden en helpt dit om de wachtlijst te verkorten. En dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan postmortale donornieren in Nederland waardoor mensen onnodig overlijden.

De wachtlijst moet korter
De Nierstichting stimuleert deze ontwikkeling. Donatie bij leven vereist een weloverwogen keuze. De Nierstichting zet daarom in op optimale (online) begeleiding van potentiële donoren en nierpatiënten en financiert onderzoek naar betere voorlichting. Ook financieren we onderzoek dat eraan bijdraagt dat donornieren langer blijven functioneren. En we lobbyen in de politiek voor een beter orgaandonorregistratiesysteem. Want de wachttijd op een donornier moet echt korter!

Meer informatie >
Beluister radio 1 >