KPN Mooiste Contact Fonds steunt draagbare kunstnier

Het KPN Mooiste Contact Fonds heeft besloten de Nierstichting te ondersteunen. Het doel: de draagbare kunstnier, waarin mobiele technologie een belangrijke rol speelt, snel dichterbij brengen.

'Contact maakt je wereld groter', zegt Hans Koeleman, directeur corporate communicatie bij KPN. 'De draagbare kunstnier doet dat ook.' Daarom ondersteunt het KPN Mooiste Contact Fonds de Nierstichting.

Veel mensen met een nierziekte zijn afhankelijk van dialyse om in leven te blijven. Een immens zware opgave, die veel tijd en energie vergt en sociaal isolement kan veroorzaken. De draagbare kunstnier geeft vrijheid en energie terug aan nierpatiënten en maakt hun wereld groter. 'Het KPN Mooiste Contact Fonds verbindt al 8 jaar kwetsbare groepen met de wereld. Daarom past deze samenwerking met de Nierstichting zo goed. Onze technologie kan een belangrijke rol gaan spelen bij het ‘mobiel’ maken van de draagbare kunstnier', aldus Mark Verstegen, manager van het KPN Mooiste Contact Fonds.

Het KPN Mooiste Contact Fonds levert in eerste instantie een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. 'Nierpatiënten zijn gevangen in leven vol beperkingen. Door de kunstnier klein te maken, maken we de wereld van nierpatiënten weer groter. Dát willen wij zo snel mogelijk realiseren voor nierpatiënten. Deze samenwerking levert hierin een substantiële bijdrage, waar we ontzettend blij mee zijn,' aldus Tom Oostrom, directeur Nierstichting. Samen met de Nierstichting kijkt het KPN Mooiste Contact Fonds naar verdere invulling van deze samenwerking, waaronder de mogelijkheden om KPN medewerkers in te zetten als vrijwilligers.

Met het KPN Mooiste Contact Fonds (www.kpnmcf.com) ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar een concrete bijdrage aan te leveren.

Bekijk hier een impressie van de start van de samenwerkingsovereenkomst.