Subsidie voor beter medicijngebruik dialysepatiënten

Dankzij een subsidie van ZonMw start een project dat moet zorgen voor een beter doseringsadvies, nieuwe voorlichting en meer zorg op maat rond medicatie voor dialysepatiënten. Het project is een samenwerkingsverband van de Nierstichting, de Nierpatiënten Vereniging Nederland en apothekersorganisatie KNMP. De subsidie van ZonMw bedraagt 110.000 euro. De Nierstichting en de KNMP investeren zelf ook elk 51.000 euro in dit project, dat twee jaar gaat lopen.

Medicatiefouten voorkomen
In Nederland dialyseren bijna 6.500 mensen. Aangezien dialyse maar maximaal 15% van de zuiverende werking van een gezonde nier kan bereiken, en veel dialysepatiënten ook andere aandoeningen hebben, slikt een groot deel van hen veel medicijnen. Gemiddeld 11 tot 13 geneesmiddelen per dag. Dialyse kan invloed hebben op de verwerking van een geneesmiddel in het lichaam. Daardoor kan de concentratie van het geneesmiddel in het bloed te hoog of juist te laag worden.

Eenduidige doseringsadviezen moeten medicatiefouten bij nierpatiënten voorkomen. Nu rekenen artsen en apothekers zelf uit wat voor dialysepatiënten de beste dosering is. Dat leidt tot verschillende, soms tegenstrijdige, adviezen. Een geneesmiddel in onjuiste dosering kan bijwerkingen veroorzaken, of onvoldoende werkzaam zijn. Dit kan voor de patiënt ernstige gevolgen hebben, zoals een vermijdbare ziekenhuisopname. Daarom zijn de gestandaardiseerde, evidence based, doseringsadviezen die we ontwikkelen, hard nodig.

Tips en animaties
Behalve nieuwe doseringsadviezen ontwikkelen we in dit project ook voorlichting voor patiënten over geneesmiddelgebruik bij dialyse. Zoals tips over het innemen van medicijnen als je vanwege je dieet maar heel weinig vocht mag innemen. Zulke voorlichting bevordert veilig en effectief medicijngebruik, en draagt bij aan de zelfredzaamheid van patiënten.

Checklist zorgverleners
Voor zorgverleners komt er een checklist die landelijk wordt geïmplementeerd. De checklist moet bijdragen aan meer zorg op maat voor de dialysepatiënt. De checklist die het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven eerder ontwikkelde, met steun van de Nierstichting, vormt hiervoor de basis.  In aanvulling daarop wordt samen met dialysepatiënten beeldmateriaal (animatie) ontwikkeld. Alle voorlichtingsmaterialen komen beschikbaar via nierstichting.nl, nvn.nl en apotheek.nl