Check Nier & Medicijn effectief en populair

Check Nier & Medicijn blijft populair én bereikt mensen met risico op nierschade, blijkt uit evaluatie. Vorig jaar kregen 8.000 mensen advies op maat over nierveilig medicijngebruik. En dit jaar hebben opnieuw 8.600 mensen de check gedaan.

Voor het tweede jaar op rij voerde de Nierstichting gericht campagne voor nierveilig medicijngebruik bij mensen met een verhoogd risico op nierschade. Onder het motto Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter., brachten we de online test Check Nier & Medicijn weer onder de aandacht. Bijna 8.600 mensen vulden tussen april en juni 2015 de test in op nierstichting.nl/check en kregen advies op maat. In 2014 waren dat er bijna 8.000 (over de periode mei tot en met december).

Nierveiligheid bewaken
De campagne Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter. maakt risicogroepen bewust dat medicijnen hun werk alleen veilig kunnen doen, als de nieren ook goed functioneren. Mensen met diabetes, hoge bloeddruk of nierschade, moeten minstens eens per jaar hun nierfunctie laten bepalen, oppassen met bepaalde pijnstillers (zogeheten NSAID’s) en zorgen dat de uitslag van hun nierfunctie wordt uitgewisseld tussen de huisarts en apotheker. Alleen dan kunnen die zorgverleners de nierveiligheid van de medicatie bewaken. Wie wil weten of dit geldt voor hem of haar, kan advies op maat ontvangen via de Check Nier & Medicijn.

Risicogroepen vinden Check
De Nierstichting wist met de campagne de risicogroepen te bereiken, blijkt uit evaluatie. Zo'n 63% van de bezoekers van Check Nier & Medicijn heeft diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten en 87% van de respondenten gebruikt op dagelijkse basis medicijnen. Verder was 20% al bekend met een verminderde nierfunctie.

Grote meerderheid positief over Check
Uit een evaluatie onder 1.700 bezoekers blijkt dat 89% positief is over de Check Nier & Medicijn. De Check is herhaaldelijk een directe aanleiding geweest om de nierfunctie (opnieuw) te laten bepalen, de medicatie te heroverwegen of in gesprek te gaan met de huisarts.

Advies op maat
De Check bestaat uit een korte vragenlijst waarna bezoekers persoonlijk advies ontvangen. Dat advies geeft aan of er risico bestaat op nierschade, of het nodig is de nierfunctie te bepalen en hoe je de huisarts en apotheker kunt betrekken bij veiliger medicijngebruik. Aan bezoekers die aangeven al een verminderde nierfunctie te hebben, geeft de Check praktische tips om verergering van nierschade te voorkomen.