Nierpatiënten fietsen Tour de France

Tijdens de officiële Tour de France hebben meerdere dialysepatiënten in het Groene Hart ziekenhuis een alternatieve Tour de France gefietst, een prachtig initiatief.

De nierpatiënten fietsten op speciale fietsen, die tijdens het dialyseren in bed of bij een stoel worden gebruikt. Patiënten die moeten dialyseren hebben nieren die de afvalstoffen in het lichaam onvoldoende afbreken. Drie keer per week moeten zij naar het ziekenhuis om door een kunstnier hun bloed te laten zuiveren. Dit duurt een aantal uren.

Bewegen tijdens de dialyse heeft een bewezen positief effect: de conditie verbetert en bewegen beschermt tegen een hoge bloeddruk, overgewicht en botontkalking. De nierpatiënten fietsten 200 euro bij elkaar voor de Nierstichting. De heer Peters overhandigde deze cheque namens de deelnemers aan de regiocoördinator van de Nierstichting, Aria van Krieken: “Geweldig om te zien dat juist deze nierpatiënten zich voor de Nierstichting hebben ingespannen, parallel aan de Tour de France! Elke gift is welkom. De Nierstichting zet alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en écht kunnen blijven leven.”