Start onderzoek naar gezond ouder worden met donororgaan

Het UMC Groningen Transplantatie Centrum start met een nieuw onderzoek, Transplantlines, waarin 3.000 patiënten met een donororgaan gedurende 30 jaar worden gevolgd. Doel is om een meer op de individuele patiënt afgestemde behandeling te ontwikkelen, waardoor patiënten gezond ouder kunnen worden met een donororgaan.

Hoewel de kortetermijnresultaten na orgaantransplantatie inmiddels heel goed zijn, laten de langetermijnresultaten nog flink te wensen over. Patiënten die een donororgaan hebben ontvangen, krijgen na transplantatie vaak allerlei gezondheidsproblemen, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, jicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, versleten heupen, botontkalking, nierfunctiestoornissen, huidkanker, ondervoeding en diarree.

Personalised care
Stephan Bakker, nefroloog en onderzoeksleider van Transplantlines, verwacht met het onderzoek op termijn meer ‘personalised care’ te kunnen bieden aan patiënten. “De focus heeft tot voor kort vooral gelegen op het voorkomen van vroege afstoting en kortetermijnresultaten. Daardoor is er nog een inhaalslag te maken op het gebied van onderzoek en voorlichting over gezonde voeding en beweging, zodat patiënten in de toekomst gezond ouder kunnen worden met een donororgaan. Nu weten we bijvoorbeeld niet goed bij welke patiënt we de medicijnen, die nodig zijn om afstoting van het donororgaan te voorkomen, ongestraft kunnen verminderen of bij wie we ze juist moeten verhogen. Dat is een van de zaken die we met Transplantlines te weten hopen te komen.”

Beter en langer leven
Zo’n 1.000 van de 1.300 transplantaties die in 2014 plaatsvonden betrof niertransplantaties. Dit lange termijn onderzoek met aandacht voor het verbeteren van de zorg na transplantatie is dan ook van groot belang voor nierpatiënten,” aldus Tom Oostrom, directeur Nierstichting. “Ook na transplantatie moeten nierpatiënten veel medicijnen blijven slikken, waarvan zij veel bijwerkingen en gezondheidsproblemen ervaren. Meer inzicht in de lange termijn gevolgen en uitkomsten van niertransplantaties zijn belangrijk om de kwaliteit van leven en levensverwachting voor transplantatiepatiënten te verbeteren en een op de individuele patiënt aangepaste behandeling mogelijk te maken. Bovendien draagt het bij aan het vergroten van de levensduur van donororganen. En ook dat is heel belangrijk, want er is nog steeds een groot tekort aan donornieren.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het UMC Groningen Tranplantatie Centrum of bekijk het RTL Nieuws van zaterdag 15 augustus.