Ook KPN collecteert voor nierpatiënten!

Tijdens de collecteweek van de Nierstichting komen, behalve 75.000 vrijwilligers, ook medewerkers van KPN in actie voor nierpatiënten. KPN collecteert namelijk in haar 7 hoofdkantoren om zo bij te dragen aan de draagbare kunstnier.

Sinds juni ondersteunt het KPN Mooiste Contact Fonds de Nierstichting. Met als doel de draagbare kunstnier, waarin mobiele technologie een belangrijke rol speelt, sneller dichterbij te brengen. 'Contact maakt je wereld groter', zegt Hans Koeleman, directeur corporate communicatie bij KPN. 'De draagbare kunstnier doet dat ook.' Dat is de reden waarom het KPN Mooiste Contact Fonds de Nierstichting ondersteunt.

Tijdens de collecteweek van 20 tot en met 26 september staan Willem (16) en de draagbare kunstnier centraal. 'Laten we de kunstnier klein maken, en de wereld van Willem weer groot. Draag bij aan de draagbare kunstnier.' Willem (16) zit vier keer per week, vier uur lang, vast aan een dialyseapparaat. In die tijd kan hij niet naar school, niet naar buiten, niet met vrienden afspreken. Dialyse haalt niet alleen je sociale leven onderuit, het is ook loodzwaar. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. De draagbare kunstnier geeft nierpatiënten zoals Willem zijn vrijheid en energie terug.

Inspirerend
Het KPN Mooiste Contact Fonds levert een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier, maar wil waar mogelijk haar medewerkers ook een bijdrage laten leveren. De collecte bij KPN is daarvan een inspirerend eerste voorbeeld.

Het KPN Mooiste Contact Fonds
Met het KPN Mooiste Contact Fonds (www.kpnmcf.com) ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar een concrete bijdrage aan te leveren.