Donorweek 2015

In de Donorweek worden Nederlanders met publiekscampagnes bewust gemaakt zich te registreren in het Donorregister. Er staan nog steeds te veel mensen op de wachtlijst voor een donororgaan of donorweefsel. Eind 2014 stonden er 650 mensen op de wachtlijst voor een donornier. En nog steeds overlijden mensen omdat er niet op tijd een geschikte donor voor hen is.

Bijna 60% van de Nederlanders is niet geregistreerd in het Donorregister. Een gemiste kans, want met elk orgaan dat beschikbaar komt voor transplantatie is een leven te redden of kan de kwaliteit van leven sterk verbeterd worden. In de afgelopen 25 jaar is het aantal niertransplantaties met een nier van een overleden donor nauwelijks gestegen. Terwijl het Masterplan Orgaandonatie, ingegaan in 2008, een stijging van minimaal 25% tot doel had. Omdat veel mensen zich niet laten registreren, weten nabestaanden vaak niet of de overledene zijn organen beschikbaar had willen stellen voor orgaantransplantatie. Zij krijgen deze moeilijke vraag net na het overlijden van hun dierbare en staan dan voor een bijna onmogelijke opgave. In de praktijk zegt dan ook maar liefst 66% van de nabestaanden ‘nee’ tegen orgaandonatie, als zij de wens van de nabestaande niet kennen. Als iemand wél als donor is geregistreerd, weigert hooguit 4% van de nabestaanden.

Meer orgaandonoren bij Actieve Donor Registratie
De Nierstichting steunt de Donorcampagne. Want méér donorregistraties zijn essentieel voor het verkorten van de wachtlijst. Echter, het aantal mensen dat de keuze registreert blijft al 5 jaar hangen op een kleine 40%. De rek is daarmee uit het huidige systeem. Daarom pleit de Nierstichting voor invoering van Actieve Donor Registratie (ADR). Bij dit registratiesysteem krijgt elke Nederlander vanaf 18 jaar het verzoek zijn keuze voor het donorschap kenbaar te maken. Als iemand niet reageert krijgt hij een herinnering. Na meerdere malen niet reageren wordt men als donor geregistreerd; ook hierover wordt men geïnformeerd. Deze registratie als donor is op elk moment te wijzigen.

Twee Europese landen hebben onlangs hun Wet op de orgaandonatie gewijzigd en gaan over op een ‘geen-bezwaar-systeem’. In Wales gaat de wijziging in op 1 december 2015 en Frankrijk gaat op 1 januari 2018 over op dit systeem. De Nierstichting en andere gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en medisch specialisten lobbyen al jaren bij de politiek om dit registratiesysteem in te voeren. Het huidige registratiesysteem is volgens deze partijen te vrijblijvend.

Verkorting wachtlijst door onderzoek en voorlichting
De Nierstichting werkt, naast lobby voor het ADR-systeem, aan verkorting van de wachtlijst door het stimuleren van nierdonatie bij leven via voorlichting en (online) begeleiding aan potentiële nierdonoren en -ontvangers. Ook financieren we onderzoek dat bijdraagt aan een langere levensduur van donornieren. Zodat minder mensen herhaaldelijk op de wachtlijst komen.