Omar Munie presenteert in donorweek tas geïnspireerd op nierdonatie

Omar Munie, ambassadeur en top-ontwerper, kreeg vorig jaar een donornier. Tijdens de donorweek 2015 presenteert Omar een unieke tas die hij speciaal ontwierp voor de Nierstichting, om te onderschrijven dat de wachtlijst korter moet. ''Ik kan weer mijn eigen leven leiden. Maar te veel mensen moeten nog wachten.'' Met de aankoop van de tas draag je bij aan een kortere wachtlijst.

Het leven van nierpatiënten staat in de wacht. Tot het bloed is gespoeld, tot er een donornier is, of... tot het te laat is. De wachttijd voor een donornier is bijna 4 jaar. Jaarlijks overlijden mensen omdat een donornier te laat komt. De wachtlijst moet korter benadrukt de Nierstichting nogmaals, tijdens de donorweek van 12 tot 18 oktober 2015.

Eigen leven weer leiden
Omar Munie weet uit ervaring hoe een donornier je leven verandert. "Ik kan mijn eigen leven weer leiden. Daar ben ik enorm dankbaar voor - en ik gun het anderen. Zoals Willem Memerda, die centraal stond in recente campagnes van de Nierstichting. Maar te veel mensen moeten wachten." Omar ontwierp daarom een unieke designtas, die hij maakte met het canvas van vlaggen waarop de beeltenis van Willem staat. Van de tas zijn slechts 100, elk unieke, exemplaren gemaakt.

Donornier voor Willem!
Bijzonder genoeg kwam er in september plots een donornier voor Willem. Spannend, want twee keer eerder ging een transplantatie mis. Deze keer ging het (tot zo ver) goed. De Nierstichting en Omar Munie dragen de eerste Nierstichting designtas op aan Willem en zijn familie. De andere unieke exemplaren uit deze serie zijn vanaf deze week te koop; de opbrengst komt ten goede aan een kortere wachtlijst.

Kortere wachtlijst via onderzoek en voorlichting
Om te zorgen dat de wachtlijst korter wordt, stimuleert de Nierstichting nierdonatie bij leven, via voorlichting en (online) begeleiding aan potentiële nierdonoren en -ontvangers. Ook financieren we onderzoek dat bijdraagt aan een langere levensduur van donornieren (zodat minder mensen herhaaldelijk op de wachtlijst komen). En we lobbyen voor aanpassing van de huidige, vrijblijvende Wet op de orgaandonatie, naar een Actief Donor Registratiesysteem.