Juridisch onderzoek naar toegezegde donatie uit 2005 levert geen nieuwe feiten op

In augustus 2015 is er in de media aandacht besteed aan een gift die de Nierstichting heeft ontvangen uit een toegezegde donatie uit 2005 aan de Vereniging Vrienden van de Nierstichting (VVN). Deze gift, afkomstig van projectontwikkelaar F.J. Meijer BV die betrokken was bij de bouw van het KPMG-gebouw, riep vragen op. Om die reden heeft de Nierstichting de feiten rondom deze gift zorgvuldig laten onderzoeken door het advocatenkantoor Wladimiroff.

Resultaat
Wladimiroff heeft een analyse uitgevoerd op datatapes met alle daarop beschikbare documenten, zoals correspondentie en e-mails uit 2005. Dit is de periode waarin de giftstructuur tot stand is gekomen. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de feiten die bij ons al bekend waren en die wij eerder hebben gecommuniceerd. Uit het onderzoek blijkt bekendheid bij de VVN en de Nierstichting met de opzet van een fiscale structuur waarmee de heer Meijer een fiscaal voordeel zou genieten en de VVN een gift tegemoet zou zien. De besluitvorming over het aangaan van de relatie met de heer Meijer is niet vastgelegd in de gevonden notulen uit 2005 van de VVN en de Nierstichting. De toegezegde donatie - en de daaraan verbonden certificaten van aandelen - was niet opgenomen in de jaarstukken van de VVN en de Nierstichting uit 2005, niet bij de integratie van de beide organisaties in 2009 en niet bij de betaling van het bedrag in 2010.

Zorgvuldige vermelding
Terugkijkend vindt de Nierstichting dat op een aantal momenten in het verleden een kritische houding en zorgvuldige verslaglegging van deze gift noodzakelijk waren geweest. Uiteindelijk werden de certificaten van aandelen opgenomen in de jaarrekeningen vanaf 2012. De fiscale structuur waarlangs deze gift aan de VVN is toegekend was complex en ongebruikelijk. Het is voor een organisatie als de Nierstichting van belang dat zaken niet alleen wettelijk en fiscaal kloppen, maar ook wordt meegewogen hoe de maatschappij hier tegen aankijkt. De beoordeling en acceptatie van donaties wordt opgenomen in het risicomanagementbeleid van de Nierstichting. In het kader van haar ISO-certificering laat de Nierstichting zich hier jaarlijks op toetsen.