Ruime meerderheid Nederlanders voor invoering donorwet die wél werkt

De Tweede Kamer debatteert medio februari over invoering van een nieuwe donorwet, waarin het huidige vrijblijvende donorregistratiesysteem wordt vervangen door een zogenaamd Actief Donor Registratiesysteem (ADR). Het belangrijkste doel: een oplossing voor het maatschappelijk probleem van het grote tekort aan postmortale donororganen. Een meerderheid van de Nederlanders (61%) is vóór deze nieuwe donorwet, zo blijkt ook uit een peiling van Maurice de Hond. De aanhangers van de meeste politieke partijen steunen dit systeem.

De peiling van Maurice de Hond bevestigt de maatschappelijke roep om een wetswijziging: een meerderheid van de Nederlanders (61%) is vóór invoering van het Actief Donor Registratiesysteem. Verdeeld naar politieke voorkeur is vóór het ADR:

  • 60% van de SP-stemmers;
  • 61% van de CDA;
  • 62% van de VVD-stemmers;
  • 71% van de PvdA-stemmers;
  • 75% van de D66-stemmers.

De PVV is de enige partij waarvan het aantal stemmers vóór het ADR (40%) net iets lager is dan het aantal tegen. 13% van de PVV-stemmers weet het nog niet. De maatschappelijke roep om een andere donorwet is de afgelopen 4 jaar toegenomen; in eenzelfde peiling uit 2012 bleek het aantal voorstanders 56%.

Meer transplantaties door ADR
In dit systeem van orgaandonatie wordt elke Nederlander vanaf 18 jaar die zich na herhaalde oproepen niet registreert in het Donorregister actief geregistreerd als donor. Iedereen wordt expliciet van registratie op de hoogte gebracht. De keuze kan elk moment worden herzien. Een Actief Donor Registratiesysteem verhoogt het aantal orgaandonoren, blijkt uit internationaal onderzoek in landen met een dergelijk systeem, en redt levens. Steeds meer landen (recent Frankrijk en Wales) stappen over op een Actief Donor Registratiesysteem.

Huidige systeem werkt niet
Reden voor de peiling zijn de aanhoudend teleurstellende resultaten op het gebied van orgaantransplantatie. Het afgelopen jaar zijn er minder organen getransplanteerd dan in 2014. Het aantal inschrijvingen in het Donorregister blijft al jaren steken rond de 40%; slecht 24% van de Nederlanders staat als Ja-geregistreerd, terwijl twee derde positief staat tegenover orgaandonatie. De meeste Nederlanders staan er positief tegenover om zelf organen af te staan na de dood, maar bijna 9 miljoen Nederlanders hebben dit niet vastgelegd in het donorregister.