Subsidie voor Nederlandse Nieratlas

De Nierstichting heeft subsidie toegekend om de Nederlandse Nieratlas te ontwikkelen: inzicht in welke zorg is verstrekt aan mensen met chronische nierschade en tegen welke kosten. Regionale verschillen die daaruit zichtbaar worden, bieden aanknopingspunten om nierziekten en complicaties te voorkomen, de zorg te verbeteren en zorgkosten te verlagen.

Er is geen helder inzicht in welke zorg verstrekt wordt aan mensen met chronische nierschade en wat de zorgkosten daarvan zijn. De Nederlandse Nieratlas moet daarin verandering brengen. De Nierstichting heeft een subsidie van €476.450 (over een periode van 3 jaar) toegekend aan AMC, Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie, om de Nederlandse Nieratlas te ontwikkelen.

Met de Nederlandse Nieratlas is het straks mogelijk om behalve op internationaal niveau ook op regionaal niveau vergelijkingen te doen. Onderzoek naar de oorzaken achter zulke regionale verschillen in de zorg, kan handvaten opleveren om nierziekten en complicaties te voorkomen, om zorgkwaliteit te verbeteren en  zorgkosten te verlagen.

Van ruwe data naar bruikbare info
Aan de basis van de Nederlandse Nieratlas staat de Vektis database. Die bevat ruwe gegevens betreffende medicijngebruik, de verrichtingen van huisartsen en ziekenhuizen en alle overige vormen van verzekerde zorg. Nieratlas vertaalt die ruwe data naar concrete, bruikbare informatie over zorg aan mensen met chronische nierziekten.

Lange termijn
Het structureel implementeren van de Nederlandse Nieratlas na afloop van het project, is een gezamenlijke ambitie van Nefrovisie, AMC, Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en de Nierstichting. Nefrovisie heeft de intentie de Nederlandse Nieratlas na gereedkomen van de eerste versie, ook op lange termijn te onderhouden.

Juiste feiten en cijfers
Meer activiteiten en onderzoek ten bate van eenduidig inzicht cijfers, is zowel voor de Nierstichting, het nefrologische veld en de patiënt, als (potentiële) donateurs van groot belang, om inzicht te krijgen in zorgkwaliteit. Daarom subsidieert de Nierstichting de Nederlandse Nieratlas, maar we doen meer. Zo publiceerden we onlangs acht factsheets met over (de behandeling van) chronische nierschade, dialyse, donatie en transplantatie.