Veilig medicijngebruik bij dialyse

Verantwoord medicijngebruik bij dialyse is belangrijk. Het voorkomt dat je nog zieker wordt. Maar als je dialyseert, moet je vaak veel medicijnen slikken op verschillende momenten van de dag. Dat kan ingewikkeld zijn. En wat doe je als je je medicijn een keer vergeet in te nemen? Of als je diarree hebt, of moet overgeven?

Om dialysepatiënten goed te ondersteunen bij hun medicijngebruik ontwikkelde het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een patiëntenfolder als onderdeel van een nieuwe methode. Deze is nu enige tijd in gebruik. De Nierstichting en de NVN helpen om die folder te evalueren en waar mogelijk te verbeteren en te verbreden. Het doel is toepassing in alle dialysecentra in Nederland. Dit project wordt uitgevoerd met subsidie van ZonMw.

Hiervoor organiseren we twee groepsgesprekken. De inhoud van deze gesprekken is gelijk. Allereerst gaat het gesprek over je behoefte aan informatie op het gebied van medicijnen. Daarnaast beoordeel je de informatie die de methode uit Eindhoven gebruikt. We zoeken mensen die dialyseren en willen meedenken over medicijngebruik daarbij.

Je kan je voor één van beide gesprekken aanmelden. Gemaakte reiskosten worden vergoed.
De gesprekken zijn gepland op de volgende data:

  • Dinsdag 2 februari 2016 van 13.00 – 15.30 uur in Eindhoven
  • Donderdag 4 februari 2016 van 13.00 – 15.30 uur in Utrecht:

Wil je aan één van deze twee groepsgesprekken meedoen? Meld je dan aan >

We nemen uiterlijk 14 januari a.s. contact met je op over je deelname aan een van de groepsgesprekken over veilig medicijngebruik.