Ziekenhuizen maken samen afspraken over ‘Facebookdonoren'

De Nederlandse transplantatieziekenhuizen gaan iedereen die overweegt een nier te doneren aan iemand die hij heeft leren kennen via sociale media, op dezelfde manier voorlichten. Dat staat in een gezamenlijke handreiking voor zogeheten gerichte, altruïstische donatie. De Nierstichting is blij met deze gezamenlijke afspraken.

Een nier doneren is een groot besluit dus het is belangrijk dat de potentiële donoren goed begeleid en voorgelicht worden. Steeds vaker verschijnen in de media de noodkreten van nierpatiënten die zelf actief op zoek zijn naar een donor. Nierpatiënten zoeken daarmee een oplossing voor de lange wachttijd voor een postmortale donornier als er in hun directe omgeving geen donor is. Juist door sociale media is zo’n oproep eenvoudiger dan ooit. Soms leidt een oproep tot een aanbod van tientallen donoren.

Uniforme voorlichting
De transplantatiecentra gaan ervoor zorgen dat overal dezelfde voorlichting wordt gegeven en dat de donor in bepaalde gevallen eerst medische informatie opstuurt voordat hij uitgebreid gescreend wordt in het ziekenhuis. De huisarts heeft in deze eerste fase een belangrijke rol. Met de screening willen de ziekenhuizen voorkomen dat nierdonor en ontvanger onnodig uitgebreide medische onderzoeken ondergaan. Op dit moment valt namelijk meer dan de helft van de gerichte altruïstische nierdonoren pas laat in het onderzoekstraject af.
Voor ziekenhuizen is het lastig om een grote groep reacties van gericht altruïstische nierdonoren tegelijk te onderzoeken op geschiktheid. Het Landelijk Overleg Niertransplantatie nam daarom het initiatief voor de afspraken over hoe de gezamenlijke Nederlandse transplantatiecentra het beste deze vorm van donatie kunnen ondersteunen.

Website Nierdonatie bij leven
De Nierstichting heeft onlangs samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Stichting anonieme nierdonatie de website nierdonatiebijleven.nl gelanceerd om mensen te ondersteunen in het traject van mogelijke nierdonatie.

Meer informatie
De handreiking en andere documenten zijn te lezen via de site van de Nederlandse Transplantatiestichting
Lees ook het interview met dr. Stefan Berger op NierNieuws.