Pharmaceutisch Weekblad in teken van nieren en medicijnen

Het Pharmaceutisch Weekblad brengt vandaag in nauwe samenwerking met de Nierstichting een themanummer uit in het teken van nieren en medicijnen. Er is aandacht voor ondermeer verantwoord gebruik van medicijnen bij verminderde nierfunctie of nierschade, het belang van uitwisselen van nierfunctiewaarden (tussen huisarts en apotheek) en de impact van nierschade en nierziekten.

Ruim één op de tien mensen in Nederland heeft chronische nierschade. Dat komt neer op zo’n 1,7 miljoen mensen. Bij nierschade werken de nieren niet meer naar behoren. De dosering van veel medicijnen bij mensen met een verminderde nierfunctie luistert nauw. Wanneer medicatie niet wordt afgestemd op de nierfunctie, zorgt dit voor onnodige bijwerkingen of (verdere) nierschade. Soms zo erg dat het kan leiden tot ziekenhuisopnames of zelfs overlijden.

De apotheker en huisarts spelen een cruciale rol in de zorg voor mensen met chronische nierschade. Met inspirerende interviews en goede praktijkvoorbeelden hopen we deze beroepsgroepen handvatten te bieden om in de dagelijkse praktijk de medicatie beter af te stemmen en zo de zorg te verbeteren.
Het Pharmaceutisch Weekblad is het ledenblad van de KNMP en wordt dit keer ook naar alle huisartsen gestuurd. Een greep uit de artikelen waar de Nierstichting aan heeft bijgedragen.

  • Interview Tom Oostrom (directeur Nierstichting)

De Nierstichting zet in op zoutreductie om nierschade te voorkomen. ''Als we per dag 3 gram minder zout eten, scheelt dat jaarlijks 1.500 doden'', zegt directeur Tom Oostrom. Verder wil hij transplantatie stimuleren en de draagbare kunstnier realiseren. De draagbare kunstnier geeft patiënten weer de vrijheid en energie om een gewoon leven te leiden.

  • Recente nierfunctiegegevens vaak onbekend bij apotheek

Zo’n 10 procent van de Europese bevolking heeft een verminderde nierfunctie. Dit is vaak niet in de apotheek bekend en kan ernstige gevolgen hebben voor patiënten. Onderzoek van UPPER, netwerk voor onderzoek in de farmaceutische praktijk van de Universiteit Utrecht, laat zien dat meer informatie-uitwisseling tussen arts en apotheek de medicatiebewaking bevordert.

  • Aan wieg van nierfalenpoli

Ziekenhuisapotheker Marieke Kerskes van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de zorg voor nierpatiënten verbeterd. Door beter geneesmiddelengebruik, protocollen en meer regie voor de patiënt.

  • Nierveilig medicijngebruik: praktijkinitiatieven

Om nierveilig medicijngebruik te bevorderen en de samenwerking tussen apothekers, huisartsen, specialisten en patiënten te verbeteren heeft de Nierstichting 160.000 euro geïnvesteerd in acht projecten. De resultaten van de regionale projecten tonen dat landelijke implementatie is aan te bevelen.

Open de pdf van het Pharmaceutisch Weekblad >

Bent u professional en heeft u interesse in een gedrukt exemplaar van het  Pharmaceutisch Weekblad, stuur dan een mail aan InfoNierziekten@nierstichting.nl (beperkte oplage).