Psychologisch welzijn bij nierpatiënten

De diagnose chronische nierschade heeft ingrijpende gevolgen voor patiënten en hun omgeving. Zij moeten hun ziekte accepteren, met de bijbehorende fysieke beperkingen en een veranderd toekomstperspectief. Dat vraagt veel van patiënten en is vaak een belemmering om een gezonde leefstijl aan te nemen en vol te houden.

Leefregels
Dr. Sandra van Dijk van de Universiteit Leiden en het LUMC gaat een online screeningsinstrument ontwikkelen om psychologische belemmeringen voor leefstijlveranderingen bij nierpatiënten in kaart te brengen. Bovendien zal ze een e-therapie ontwikkelen en evalueren om eventuele belemmeringen weg te nemen. Zij krijgt hiervoor een subsidie van de Nierstichting van 300.000 euro. Het naleven van een aantal leefregels is cruciaal bij chronische nierschade. Denk aan het innemen van medicatie, het handhaven van een gezond gewicht, voedingsrestricties, stoppen met roken en voldoende bewegen. Veranderen van gezondheidsgedrag is echter moeilijk en in de huidige nefrologische zorg lijkt leefstijlondersteuning voor deze groep patiënten in de vroege fase van hun nieraandoening helaas onvoldoende effectief. Wat naar verwachting beter werkt is een aanpak die gestoeld is op gedragstheorie en waarbij aandacht is voor psychologische belemmeringen die patiënten ervaren.

Uit eerder onderzoek blijkt dat een verminderd psychologisch welzijn niet alleen de kwaliteit van leven verlaagt, maar ook voor een groot deel bepaalt hoe patiënten met hun ziekte omgaan. Een verminderd psychologisch welzijn kan daarom gemakkelijk een belemmering vormen om een gezonde leefstijl aan te nemen en vol te houden. De onderzoekers gaan dit nu in kaart brengen.

Psychologische belemmeringen in kaart brengen
De hypothese van dit project is dat een gezonde leefstijl bij patiënten met chronische nierschade te bevorderen is door psychologische belemmeringen in kaart te brengen en, als ze aanwezig zijn, een online behandeling voor deze belemmeringen aan te bieden. Omdat niet alle patiënten dezelfde problemen ervaren, zal dit project zich richten op het maken van een profiel op maat, zodat de behandeling toegesneden kan worden op specifieke risicofactoren, problemen en behoeften van de individuele patiënt.

Deze subsidie is toegekend in het kader van het programma Sociaalwetenschappelijk Onderzoek voor nierpatiënten.

Zie ook ons projectenoverzicht >