Transplantatieartsen pleiten voor andere donorwet

De donorwachtlijst in Nederland is al jaren onacceptabel lang. Jaarlijks overlijden bijna 150 patiënten op de wachtlijst. Volgens transplantatieartsen is het mogelijk met een systeem van Actieve Donor Registratie (ADR) veel betere donatiecijfers te behalen dan op dit moment. De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) zet in een brief aan de Tweede Kamer een aantal medisch-inhoudelijke beweringen recht die in de discussie over ADR regelmatig – onterecht – gebruikt worden. Zodat Kamerleden hun beslissing op basis van de juiste medische argumentatie nemen. De Tweede Kamer debatteert eind maart verder over het ADR-wetsvoorstel van D66 (ingediend door Pia Dijkstra).

Meer orgaandonaties door ADR
Als eerste weerlegt de brief de bewering dat ADR geen verbetering in het aantal orgaantransplantaties zou opleveren. De medische professionals schrijven dat een systeem van Actieve Donor Registratie het aantal registraties en het aantal orgaandonoren wel degelijk verhoogt. Feit is dat de 10 Europese landen met het hoogste aantal postmortale donaties een ‘opt-out’ systeem hebben. Een systeem waarbij kortweg gezegd de keuze tégen donatie wordt vastgelegd.

Geen dalende wachtlijst
Ten tweede wordt de dalende wachtlijst voor niertransplantatie volledig  verklaard door de zeer hoge aantallen aan levende donoren. Volgens de artsen vangen onze levende donoren de gevolgen op van een falend postmortaal donatiesysteem. Donatie bij leven is echter niet zonder medische risico’s. Dit onderschrijft eens te meer de noodzaak voor een beter donorregistratiesysteem. Voor andere organen dan nieren biedt levende donatie nauwelijks of geen oplossing.

Machineperfusie geen oplossing
Ten derde nuanceren de transplantatieartsen de bewering van Kamerlid Arno Rutte (VVD) dat machineperfusie kan zorgen voor meer geschikte organen. Traditioneel worden organen die getransplanteerd zullen worden, na uitname op ijs bewaard. Daar worden ze vaak niet beter van. De laatste jaren zijn er machines ontwikkeld die het mogelijk maken een orgaan met een geschikte vloeistof, met bijvoorbeeld voedingsstoffen en zuurstof, te doorspoelen. Deze perfusie maakt het ook mogelijk de organen op een hogere temperatuur dan rond het vriespunt te bewaren. Voor nieren en pancreassen is er nu geen reden om aan te nemen dat het aantal transplanteerbare organen door machineperfusie stijgt. “De oplossing ligt in een beter donatiesysteem en niet in de manipulatie van donororganen met een slechte kwaliteit”, aldus de NTV.

Vervolg
De Kamer heeft veel vragen gesteld aan de indienster van het wetsvoorstel, Pia Dijkstra van D66. Zij beantwoordt deze vragen eind maart in het vervolg van het ADR Kamerdebat. Snel daarna blijkt of een Kamermeerderheid achter het wetsvoorstel staat, waarmee Nederland een andere donorwet krijgt. Op  laatjehartspreken.nu staan alle argumenten nog eens op een rijtje waarom dit wat de Nierstichting betreft hoog tijd is.

Je kunt de volledige brief van de NTV lezen.  #laatjehartspreken