Jonge Kolff-onderzoeker wint prijs

Begin juni ontving Ali Reza Ahmadi de Professor Chris Gips Studentenprijs voor de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland. De Nierstichting heeft deze jonge onderzoeker ondersteund met een beurs voor een Kolff-stage Buitenland voor Phd-Studenten.

Voorkomen afstoting donornier

Ali Reza Ahmadi (Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam) won de prijs voor zijn onderzoek aan de gerenommeerde Johns Hopkins University (Baltimore, Verenigde Staten) naar het effect van stamcelmobilisatie op de overleving van getransplanteerde nieren. In het kort komt het er op neer dat stamcellen van de ontvanger door een unieke combinatie van twee medicijnen vanuit het beenmerg van de ontvanger vrijkomen. De stamcellen nestelen zich in de donornier, waardoor deze niet meer afgestoten wordt. Er zijn hierdoor geen afweeronderdrukkende medicijnen nodig, die erg zwaar zijn voor patiënten. Ahmadi voert zijn onderzoek uit onder begeleiding van dr. Frank Dor (ErasmusMC) en dr. Andrew Cameron (Johns Hopkins). Het onderzoek wordt nu alleen nog op varkens uitgevoerd maar de resultaten zijn veelbelovend. Uiteindelijk is het de bedoeling de stap naar mensen te maken.

Ahmadi heeft met zijn onderzoeksstage ter plekke een promotieplaats binnengehaald. De komende tweeënhalf tot drie jaar is hij nog in Baltimore, om verder te werken aan de techniek om tolerantie op te wekken.

NierNieuws interviewde Ahmadi ter gelegenheid van  winnen van de prijs.