Schippers komt ZZP'ers tegemoet in subsidieregeling donatie bij leven

Minister Schippers heeft een voorstel aan de Kamer gestuurd tot wijziging van de subsidieregeling donatie bij leven waarmee zij ZZP'ers tegemoet komt in hun inkomstenderving als gevolg van een nierdonatie bij leven. Veel ZZP'ers en zelfstandigen moeten tot op heden geld toeleggen bij hun donatie waardoor zij in sommige gevallen afzien van donatie.

Ongeveer 15% van alle donoren is een ZZP'er. NVN en Nierstichting pleiten al jaren voor een betere regeling van de positie van de ZZP'er, met name hun inkomensderving en het afdekken van financiële risico’s als gevolg van donatie bij leven. Want voor zelfstandigen brengt deze tijdelijke arbeidsongeschiktheid inkomensverlies met zich mee. Bovendien zijn vaste, doorlopende kosten voor de onderneming niet gedekt. Minister Schippers komt hen tegemoet met een minimumvergoeding ter hoogte van 80% van het minimumloon. Dit is zeker een tegemoetkoming voor die ZZP’ers die net hun hoofd boven water houden.

Verder is voor donoren een vergoeding voor huishoudelijke hulp (voor maximaal € 300) opgenomen in de subsidieregeling, en zijn financiële lasten voor partners verbeterd (overnachtingen en reiskosten). We blijven aandacht vragen voor schrijnende gevallen, dat wil zeggen donoren waarbij als gevolg van donatie ernstige, medische complicaties optreden met alle medische, financiële en maatschappelijke gevolgen van dien. De complicatiedekkingsverzekering is een lang traject en kent ook een maximum. Voor schrijnende gevallen zou een noodfonds moeten worden ingesteld. De minister gaat hier niet op in. NVN en de Nierstichting zullen de wijziging van de subsidieregeling op haar verdere consequenties bestuderen.

Nierdonatie bij leven is van onschatbare waarde voor de kwaliteit van leven van nierpatiënten. Door hun grootse gebaar leveren donoren een enorme maatschappelijke bijdrage en dragen zij bij aan een substantiële besparing op de zorgkosten en vergroting van het arbeidsvermogen. Een ruimhartige vergoedingsregeling is daarom op zijn plaats, waarbij alle onnodige financiële belemmeringen voor donatie bij leven moeten worden weggenomen.