Tweede Kamer vervolgt debat donorwet

Op donderdag 9 juni vervolgt de Tweede Kamer het debat over het wetsvoorstel om te komen tot een Actieve Donor Registratiesysteem. Dan kan duidelijk worden of er een Kamermeerderheid voor is. Zo ja, dan is dat een stap richting een donorwet die levens redt en aansluit op de meerderheid van de Nederlanders die bereid is organen af te staan na overlijden.

In aanloop naar het debat hebben gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen en artsenorganisaties in gezamenlijkheid de Kamer in een brief  opgeroepen om te stemmen voor een donorwet die wél werkt.

De wachtlijst voor donororganen in Nederland is al jaren onacceptabel lang. Daardoor overlijden jaarlijks bijna 150 mensen op de wachtlijst, omdat een donororgaan te laat komt. Onnodig. Want een meerderheid van de Nederlanders staat er positief tegenover om zelf organen af te staan na de dood. Alleen: 9 miljoen mensen hebben dit niet vastgelegd in het donorregister. Het Actieve Donor Registratiesysteem (ADR) verandert dat. Daarom pleit de Nierstichting samen met andere organisaties voor het ADR.

Stemming
Op donderdag 9 juni is de Tweede Kamer weer aan zet tijdens de  zogeheten tweede termijn. Het debat over ADR is live te volgen via Politiek24.nl. Waarschijnlijk volgt een week later het slotdebat en wordt er dinsdag 21 juni gestemd. Dan wordt definitief duidelijk of de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor ADR steunt. Daarna moet het nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.

De eerdere  Kamerdebatten over het wetsvoorstel voor ADR dat Pia Dijkstra (D66) indiende, waren op 11 februari en 30 maart. Centraal in de indringende debatten stonden zelfbeschikkingsrecht, de positie van nabestaanden, voorlichting en te verwachten effectiviteit van een ander registratiesysteem.

Laat je hart spreken
Om de politiek te bewegen om te stemmen voor een donorwet die wel werkt, voert de Nierstichting sinds vorig jaar de campagne, zie laatjehartspreken.nu, samen met gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen.