Dr. Piet Batenburg nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Dr. Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, is vanaf september 2016 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nierstichting. Hij volgt hiermee de huidige voorzitter prof. dr. Paul de Jong op.

Paul de Jong heeft zich vele jaren actief en betrokken ingezet voor het werk van de Nierstichting. Naast het voorzitterschap van de Raad van Toezicht maakte Paul de Jong onder meer twaalf jaar deel uit van de Wetenschappelijke Raad, waarvan zes jaar als voorzitter, en zes jaar van de Adviesraad Preventie. Hij zette preventie van nierziekten nationaal én internationaal op de kaart. Mede dankzij zijn initiatieven zijn de richtlijnen voor het opsporen en behandelen van patiënten met beginnende nierschade verbeterd. Hiermee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een beter leven van nierpatiënten en het voorkomen van nierziekten. Paul de Jong: “Ik hoop dat de Nierstichting er de komende jaren aan bijdraagt de richtlijnen voor vroege opsporing van mensen met beginnende nierschade breed in de medische zorg te implementeren. Daardoor neemt de noodzaak voor dialyse en/of transplantatie voor die mensen af.” De Nierstichting is Paul de Jong zeer dankbaar voor zijn jarenlange bevlogen betrokkenheid en enorme inzet voor nierpatiënten en het werk van de Nierstichting.

Piet Batenburg is sinds 2008 voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Daarnaast is hij op dit moment bestuursvoorzitter van Santeon, een samenwerkingsverband van zes topklinische ziekenhuizen. Van 2001 tot 2008 was Piet Batenburg voorzitter Raad van Bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Daarvoor werkte hij ruim 16 jaar als internist en plaatsvervangend opleider interne geneeskunde in het Zuiderziekenhuis Rotterdam (thans Maasstad ziekenhuis). Naast zijn bestuurlijk en professionele ervaring heeft hij ruime toezichthoudende ervaring in en buiten de zorg. “Ik kijk er naar uit om deze rol te vervullen en mijn netwerk en jarenlange ervaring in verschillende rollen en organisaties in te zetten voor de ambities van de Nierstichting en een beter leven van nierpatiënten,” licht Piet Batenburg zijn voorzitterschap toe.