Pleidooi voor goede gegevensuitwisseling in de zorg

Stimuleer goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling in de zorg. Die oproep doet de Nierstichting samen met andere organisaties in een brief aan de Eerste Kamer. Samen pleiten we voor instemming met het wetsvoorstel cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Op dinsdag 27 september debatteert de Eerste Kamer hierover met de minister van VWS.

Voor nierpatiënten is een goede uitwisseling van medicatiegegevens en nierfunctiewaarden tussen zorgverleners van groot belang. Onvoldoende uitwisseling en afstemming van medicijnen op de nierfunctie is de oorzaak van (nier)onveilig medicijngebruik. Het wetsvoorstel bevordert een goede en veilige gegevensuitwisseling met meer regie voor nierpatiënten.

Commitment

Betrokken partijen in de gezondheidszorg werken al nauw samen om goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling te realiseren. De Nierstichting, de Patiëntenfederatie Nederland, het Reumafonds, ouderenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP zien het wetsvoorstel als een ondersteuning van deze ambitie. Het aannemen van de wet dwingt commitment en draagvlak af bij overheid, zorgverleners, zorginstellingen, patiënten en zorgverzekeraars.

Patiënten centraal

De organisaties streven ernaar dat de belangen, wensen en de beleving van patiënten centraal staan bij digitale toegankelijkheid van medische gegevens. Als patiënten hun eigen medische gegevens kunnen inzien, beheren en toestemming kunnen geven voor gebruik van derden, bevordert dit de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling. Ook kan dit bijdragen aan de therapietrouw en de correctheid van medicatiegebruik.

Lees hier de brief (pdf) van de Patiëntenfederatie Nederland, de Nierstichting, het Reumafonds, KBO-PCOB en de KNMP.