Politiek stemt vóór actief donorregistratiesysteem (ADR)

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel voor een ‘Actief Donor Registratiesysteem’ (ADR) van Pia Dijkstra (D66). De samenwerkende gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen zijn zeer verheugd en feliciteren Pia Dijkstra hiermee. Door het wetsvoorstel te steunen maakt de Tweede Kamer een structurele verhoging van het aantal postmortale orgaantransplantaties mogelijk, zodat patiënten minder lang op een donororgaan hoeven te wachten. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden.

Wens van Nederland
De Kamer geeft hiermee gehoor aan de wens van de meerderheid van de Nederlanders die vindt dat er een ander systeem moet worden ingevoerd. Het aandeel Nederlanders dat zijn wens heeft geregistreerd blijft al jaren rond de 40 procent hangen, terwijl een meerderheid (61 procent) aangeeft wel bereid te zijn om na overlijden donor te zijn. De wetswijziging zorgt ook voor meer duidelijkheid voor nabestaanden bij overlijden van een dierbare. Voor artsen betekent het een duidelijker uitgangssituatie voor het gesprek met nabestaanden. Tom Oostrom (voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen): “Dit is voor veel patiënten een enorme stap in de goede richting en geeft hoop. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste Kamer, maar een goede stap is gezet. “

Lammert Homma (40), staat op de wachtlijst voor een donornier: “Je kunt je niet voorstellen hoe blij ik ben dat deze wet door de Tweede Kamer is. Ik dialyseer nu om in leven te blijven. Met een nieuwe nier krijg ik weer mijn vrijheid én mijn leven terug.”

Wat is ADR?
In dit systeem wordt elke Nederlander vanaf 18 jaar die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren in het donorregister, geregistreerd als ‘geen bezwaar’. Iedereen wordt expliciet van registratie op de hoogte gebracht. De keuze kan elk moment worden herzien. Het ADR geeft dus meer duidelijkheid over je keuze en – zo blijkt uit internationaal onderzoek naar vergelijkbare systemen – verhoogt het aantal registraties en het aantal orgaandonoren.

De gezamenlijke gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen hebben jaren bij de politiek aangedrongen op een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek. Zij zien de verhoging van het percentage donorregistraties onder de Nederlandse bevolking als beste manier om de wachtlijsten terug te dringen en zijn daarom erg blij met de beslissing van de Tweede Kamer.

Eerste Kamer
Wij bedanken iedereen die zich heeft ingezet voor deze wet: 
Het wachten is nu nog op de Eerste Kamer.