Veel vragen over en media-aandacht voor actieve donorregistratie

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel voor een ‘Actief Donor Registratiesysteem’ (ADR) van Pia Dijkstra (D66). Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Er leven veel vragen over de mogelijke nieuwe donorwet, en er is veel aandacht voor dit onderwerp in de media.

Wat is actieve donor registratie?
Het wetsvoorstel voor een ‘Actief Donor Registratiesysteem’ (ADR) zorgt ervoor dat alle Nederlanders van 18 jaar en ouder die nog geen keuze hebben vastgelegd wordt gevraagd om zich alsnóg te registreren. Reageer je na herhaalde oproepen niet binnen een bepaalde tijd op dit verzoek, dan word je automatisch als ‘geen bezwaar’ geregistreerd. Deze registratie kun je, net als nu, op elk moment veranderen.

De NOS heeft een informatief filmpje gemaakt waarin helder wordt uitgelegd wat ADR is.
Ook D66 geeft een toelichting op haar website.

Wanneer gaat de nieuwe donorwet in?
De nieuwe wet gaat pas in als de Eerste Kamer hiermee instemt. Pas als ook hier een meerderheid is, is het definitief. Daarna moet nog een ingangsdatum worden gekozen en voorafgaand komt er een uitgebreide voorlichtingscampagne waarin goed wordt uitgelegd wat dit betekent. Voorlopig verandert er dus niets.

Waar kan ik mijn keuze vastleggen of wijzigingen?
Je keuze voor of tegen orgaandonatie registreren blijft belangrijk. Mocht je ooit overlijden dan weten artsen en nabestaanden hoe je staat tegenover donorschap. Dit kun je doen in het Donorregister: donorregister.nl. Je keuze kun je te allen tijde wijzigen.

Meer informatie vind je op de site van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Wat vindt de Nierstichting van de nieuwe donorwet?
De Nierstichting is blij met de steun van de Tweede Kamer voor dit wetsvoorstel, omdat dit een structurele verhoging van het aantal postmortale orgaantransplantaties straks mogelijk maakt. En patiënten dan minder lang op een donororgaan hoeven te wachten. Het ADR geeft meer duidelijkheid over je keuze en – zo blijkt uit internationaal onderzoek naar vergelijkbare systemen – verhoogt het aantal registraties en het aantal orgaandonoren. De steun van de Tweede kamer voor deze wet is voor veel patiënten een enorme stap in de goede richting en geeft hoop. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar een goede stap is gezet.

Lees ook het nieuwsbericht Politiek stemt voor actief donor registratiesysteem.