Verbeterd ADR-wetsvoorstel, aldus minister Schippers

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 september het laatste debat gehouden over het Actieve Donor Registratiesysteem (ADR). Centraal stonden issues waarmee initiatiefneemster Pia Dijkstra (D66) tegemoet kwam aan zorgen uit de Kamer. Het ging bijvoorbeeld om onderscheid in soorten registratie (ja – nee – geen bezwaar), waarborgen voor de positie van wilsonbekwamen en de effectiviteit van het nieuwe systeem. Minister Schippers (VWS) is als minister neutraal, maar vond het ADR-wetsvoorstel een duidelijke verbetering.

Onduidelijk is nog of er een meerderheid in de Kamer is voor een andere donorwet. Dinsdag 13 september 2016 zal de Tweede Kamer met een hoofdelijke stemming een finaal oordeel geven over het ADR-wetsvoorstel. Meerdere fracties gaven expliciet aan dit issue als vrije kwestie te beschouwen. Reden temeer om als fondsen en patiëntenverenigingen alle 150 Kamerleden voor de stemmingen een laatste oproep te sturen hun hart te laten spreken. BNN-VARA voert richting de stemmingen ook een campagne om de wet door de Tweede Kamer te krijgen.

Als de Tweede Kamer instemt maakt dat de weg vrij naar een structurele verhoging van het aantal postmortale orgaantransplantaties zodat patiënten minder lang hoeven te wachten op een donororgaan. Bovendien geeft de Kamer dan gehoor aan de wens van de meerderheid van de Nederlanders (61%) die aangeeft na overlijden bereid te zin donor te zijn. Wel moet de Eerste Kamer zich dan nog uitspreken over het wetsvoorstel.

De gezamenlijke gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen zijn groot voorstander van een ander systeem omdat de huidige donorwet niet werkt. Zij voeren gezamenlijk actief campagne onder de noemer #laatjehartspreken.

Website: laatjehartspreken.nu