Teleurstelling over onverminderd hoge zoutinname

Uit een vandaag gepubliceerd rapport van het RIVM blijkt dat de zoutinname van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 10 jaar niet is gedaald. De Nierstichting, Hartstichting, Nederlandse Hypertensievereniging en de Consumentenbond betreuren dat. Te veel zout eten verhoogt het risico op hoge bloeddruk, hart- of vaatziekten, en (extra) nierschade.

80% van de zoutinname is afkomstig uit bewerkte voedingsmiddelen. Ondanks alle mooie woorden van de levensmiddelenindustrie om zout in voedingsmiddelen te verlagen, hebben hun inspanningen niet geleid tot een lagere zoutinname bij de Nederlandse bevolking, zo blijkt uit het rapport van RIVM. Op deze manier dreigen de doelstellingen van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, dat Minister Schippers met de voedingsindustrie sloot, niet gehaald te worden. In dat akkoord is een einddoel voor 2020 opgenomen: iedereen die volgens de aanbevelingen eet, krijgt dan niet te veel zout, suikers en verzadigde vetten binnen.

Afspraken nodig

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling moet leiden tot minder zout, verzadigd vet en suikers in bewerkte voedingsmiddelen, en is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Dit akkoord biedt perspectief op verbetering, maar er zijn waterdichte afspraken nodig om de doelstellingen daadwerkelijk te halen, want:

  • niet alle relevante branches zijn vertegenwoordigd;
  • bedrijven kunnen er binnen branches mee wegkomen als zij toch te weinig doen;
  • de adviezen van de Wetenschappelijke Advies Commissie worden niet serieus genoeg genomen door de stuurgroep van het akkoord.

Verbeter voedingsmiddelen

In Nederland hebben miljoenen mensen een chronische ziekte gerelateerd aan voeding, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, chronische nierschade en kanker. Een deel van de oorzaak ligt in ons eten en drinken. De meeste bewerkte voedingsmiddelen bevatten veel zout, verzadigd vet en suiker. Hier ligt dus ook de oplossing: verbetering van de productsamenstelling van bewerkte voedingsmiddelen. De maatschappelijke organisaties vinden dat dit snel moet gebeuren. Consumenten hebben amper keuzevrijheid, doordat alle voedingsproducenten (fabrikanten, horeca, catering) veel zout, verzadigd vet en suiker verwerken in voedingsmiddelen.

Bijna iedereen eet te veel zout

De Nierstichting pleit al jaren voor het terugdringen van zout in voedingsmiddelen. Nederlanders krijgen per dag gemiddeld 9 gram zout binnen, terwijl de Gezondheidsraad 6 gram aanraad als maximale hoeveelheid. Als iedereen in Nederland 3 gram zout per dag minder zou eten, zouden jaarlijks zo'n 1.500 mensen minder sterven. Nederlanders hebben grote behoefte aan meer inzicht in hun eigen zoutgebruik. De Nierstichting lanceerde in maart Zoutmeter.com; deze is al bijna 255.000 keer ingevuld.