Volwassen nier voor klein kind

Transplantatie van een volwassen donornier naar een kind van 3 jaar of jonger is complex maar haalbaar. Radboudumc heeft hiervoor, met financiering van de Nierstichting, het transplantatieprogramma KLEINE KINT uitgevoerd.

Het project KLEINE KINT startte in 2012 en is onlangs afgerond. Het Radboudumc heeft nu een protocol Niertransplantatie bij kleine kinderen op basis waarvan 10 kinderen succesvol zijn getransplanteerd. Het jongste kindje was 19 maanden (en woog 10 kg). Daarnaast zijn binnen KLEINE KINT scholing, richtlijnen en patiënteninformatie ontwikkeld. Tot 2012 kwamen alleen kinderen ouder dan drie jaar in aanmerking voor een volwassen donornier of was buitenlandse medische inbreng noodzakelijk.

Extra complex

Bij de transplantatie van volwassenen en kinderen boven de drie jaar wordt de donornier in het bekken geplaatst. Bij kleinere kinderen kan dat niet omdat zij nog onvoldoende ruimte hebben in het bekken. Bij kinderen van 3 jaar of jonger wordt de donornier in de buikholte geplaatst. Dat is extra complex.

Kortere wachttijd

Het programma voor niertransplantaties met volwassen donornieren voor jonge kinderen maakt inmiddels onderdeel uit van de standardzorg in het Radboudumc. Daardoor kunnen in het Radboudumc jonge kinderen worden getransplanteerd voordat ze aan de dialyse moeten (pre-emptief) met een nier van een levende donor (doorgaans is dat één van de ouders). Dat verkort de wachttijd voor een donornier voor deze jonge nierpatiëntjes, en zorgt dat (in veel gevallen) dialyse vermeden kan worden.

Meer weten? Zie het projectoverzicht.