Nierstichting steunt #LicensetoHeal

De toegankelijkheid van medicijnen is in het geding door de hoge prijzen, aldus acht politieke jongerenorganisaties. Zo hebben patiƫnten met de nierziekte aHUS baat bij het medicijn eculizumab, maar dit wordt (nog) niet vergoed. De jongeren overhandigden daarom vandaag het manifest #LicensetoHeal aan de Tweede Kamer, en komen daarin met oplossingen.

De politieke jongerenorganisaties roepen in het manifest #licensetoHeal op tot transparantie over de kostenopbouw van geneesmiddelen en de hantering van een maatschappelijk verantwoorde winstmarge. Ook moeten er volgens het manifest voorwaarden worden gesteld aan de opname van geneesmiddelen in het basispakket, zodat dure geneesmiddelen niet de rest van de gezondheidszorg verdringen. Het manifest pleit ervoor dat alle betrokkenen bij de ontwikkeling van medicijnen de verantwoordelijkheid nemen om geneesmiddelen toegankelijk te maken voor alle patiënten. De politieke jongerenorganisaties willen dat het manifest uiteindelijk leidt tot een wetsvoorstel, om zo de toegankelijkheid van medicijnen te waarborgen.

Eculizumab voor nierpatiënten

Mensen met de nierziekte aHUS kennen het probleem van ontoegankelijke medicijnen. Het medicijn eculizumab is extreem duur, maar is het enige medicijn dat werkt bij aHUS. De aanvraag om eculizumab op te nemen in de basispakket van de zorgverzekering was in eerste instantie afgewezen door Zorginstituut Nederland.

Het Radboudumc is nu een onderzoek gestart naar de werkzaamheid van het middel bij minder intensief gebruik; het advies van de producent is levenslang gebruiken. Artsen en patiëntenverenigingen, waaronder de NVN, nemen deel aan dit onderzoek. De Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut is blij met dit initiatief, en adviseert de minister nu eculizumab in ieder geval gedurende het onderzoek  te vergoeden. De minister moet er nog een uitspraak over doen. (meer hierover op nvn.nl).

Wereldwijd probleem

Beperkte toegang tot medicijnen is een wereldwijd probleem. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in ontwikkelde landen zoals Nederland, is de toegang tot medicatie in gevaar.Essentiële medicijnen zijn voor een derde van de wereldbevolking onbereikbaar.

Dat komt door het huidige model van geneesmiddelenontwikkeling, dat is gebaseerd op marktexclusiviteit door middel van patenten. Farmaceutische bedrijven kunnen op basis van dit systeem een monopoliepositie verkrijgen en hun prijzen kunstmatig hoog houden. De hoge prijzen van specialistische medicatie dreigen ervoor te zorgen dat patiënten niet de geneesmiddelen krijgen die ze nodig hebben, en zetten ziekenhuisbudgetten onder druk.

#LicencetoHeal: voor optimaal leven

De Nierstichting zet zich onder meer in om behandelingen bij de nierpatiënt te krijgen, zodat mensen met een nierziekte (weer) de vrijheid krijgen om hun leven optimaal te leven. Daarom steunen we het manifest #LicencetoHeal.

Ook andere gezondheidsfondsen doen dat, net als patiëntenorganisaties (waaronder de NVN), de Nederlandse academische ziekenhuizen, belangrijke experts waaronder Marcel Levi (Bestuursvoorzitter AMC) en maatschappelijke organisaties zoals Universities Allied for Essential Medicines (UAEM-NL).