Te veel zout in ‘ambachtelijk’ brood

De Consumentenbond onderzocht het zoutgehalte in ‘ambachtelijke’ broden zoals desem- en speltbrood van tien bakkerijketens. Deze broden blijken vaak niet aan de wettelijke norm te voldoen. In de zoutste broden uit de test zit maar liefst twee keer zoveel zout als in een gemiddelde snee brood (0,8 gram per snee in het onderzochte brood). Brood is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding en draagt in hoge mate bij aan de zoutconsumptie van de Nederlandse bevolking. Teveel zout schaadt de gezondheid en is onder andere slecht voor hart en nieren.

Nederlanders  krijgen per dag gemiddeld 9 gram zout binnen, terwijl het advies is om maximaal 6 gram zout te eten. 80% van de zoutinname is afkomstig van producten waar door fabrikanten al zout aan is toegevoegd, zoals brood, kant- en klaar maaltijden en soepen en sauzen.

Op 24 november is er een besluit genomen door Minister Schippers dat echt alle broden aan de zoutnorm moeten gaan voldoen (dus ook stokbrood, krentenbrood, glutenvrij brood e.d. die nog niet onder de zoutnorm vielen. 'Ambachtelijk' brood viel al binnen die norm). Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 juli 2017.

De bakkerijbranche heeft de afgelopen jaren zelf aangedrongen op het stapsgewijs verlagen van het zoutgehalte in brood, zodat consumenten geleidelijk konden wennen aan een minder zoute smaak. Door deze nieuwe wettelijke zoutnormen is het supermarktbrood sinds 2009 25% minder zout geworden. Naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond naar ‘ambachtelijk’ brood bij bakkerijketens hebben inmiddels de meeste ketens toegezegd hun receptuur aan te passen.

De Nierstichting juicht deze positieve ontwikkelingen toe en ziet dit als een stap in de juiste richting. Om het voor burgers en patiënten beter haalbaar te maken om minder zout te consumeren is het van groot belang om zout in basislevensmiddelen te verlagen. Daarnaast hoopt de Nierstichting dat andere branches van de levensmiddelenindustrie deze voorbeelden volgen en zout in kant- en klaar-maaltijden, soepen en sauzen worden verlaagd.