“Bij risicopatiënten nierfunctie meten en delen”

Het aantal ziekenhuisopnamen dat gerelateerd is aan medicijngebruik, steeg tussen 2008 en 2013 met maar liefst 25%, blijkt uit een nieuw rapport. Een groot deel daarvan is vermijdbaar. "Meet en deel bij risicopatiënten de nierfunctiewaarde," zegt Minister Schippers (VWS) daarom.

Medicijnen moeten je beter maken. Niet slechter. Onder dat motto voert de Nierstichting al jaren campagne, om zorgverleners en mensen die medicijnen gebruiken, bewust te maken dat medicijnen hun werk alleen goed kunnen doen als de nieren ook goed functioneren. Het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid dat minister Schippers woensdag presenteerde, laat zien dat  veiliger medicijngebruik hard nodig is. Het aantal ziekenhuisopnamen dat gerelateerd is aan medicijngebruik, steeg tussen 2008 en 2013 met 25%. "In geval van 65-plussers die om deze reden in het ziekenhuis belanden, is maar liefst de helft van de opnames vermijdbaar; bij jongere patiënten is dat zo'n 25%", schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek was uitgevoerd door Erasmus MC in opdracht van VWS.

Nierfunctie niet vaak genoeg gemeten

In 2013 waren er 49.000 ziekenhuisopnamen als gevolg van medicijnen die mensen gebruiken. Dat is ruim 25 procent meer dan in 2008. Een deel van de vermijdbare opnamen ontstaat doordat de nierfunctie niet bekend of recent gemeten is. Als je nieren niet goed werken, hopen bepaalde medicijnen op in het lichaam. Dat zorgt voor meer kans op bijwerkingen en (verergering van) nierschade. Aanpassing van de medicatie is dan soms nodig: een andere dosis of ander middel. Zeker als je een verhoogd risico hebt op nierschade, zoals bij diabetes en hoge bloeddruk, of als je al nierschade hebt. Maar (te) vaak is onbekend bij zorgverleners of de nieren goed werken. Het is niet gemeten, of de uitslag is niet gedeeld door de (huis)arts met de apotheker. Dat zorgt voor vermijdbare bijwerkingen en ziekenhuisopnames.

De Nierstichting is het eens met minister Schippers en blijft zich onverminderd inzetten voor het meten en delen van de nierfunctie. In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade, en 680.000 daarvan weten dat niet. (Ernstige) chronische nierschade beperkt je in het dagelijks leven, zorgt voor een onzekere toekomst en verhoogt de kans dat je sterft aan hart- en vaatziekten. Maar nierschade wordt vaak te laat ontdekt. Daarom investeert de Nierstichting in vroege opsporing en het voorkomen van (verdere) nierschade.

Check Nier & Medicijn

Als je wilt weten of je extra risico loopt, doe dan de Check Nier & Medicijn. Zie ook Nierveilig medicijnen nemen.

Meer bekende nierfunctiewaarden

Daarnaast werkt de Nierstichting in verschillende projecten met apothekers en andere zorgverleners aan nierveiliger medicijngebruik. Daarmee wil ze zorgen voor meer bekende nierfunctiewaarden bij apothekers en zorgverleners en betere uitwisseling ervan.
Zie ook Nieuwe checklist en brochure veiliger medicijngebruik.