Manifest pleit voor meer ruimte voor filantropie

Een brede coalitie van veertien koepelorganisaties in de sector filantropie presenteert vandaag het manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’. Kamerleden krijgen het manifest aangeboden uit handen van Johnny de Mol tijdens een symposium met vrijwel alle Tweede Kamerfractie. Met dit manifest benadrukken zij het belang van de sector filantropie voor de samenleving en pleiten zij voor meer ruimte van het nieuwe kabinet voor filantropie.

In het manifest pleiten de koepelorganisaties van onder andere goede doelen,vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea,(sport)verenigingen, podiumkunsten,  kerken en wetenschappers voor meer erkenning en voor concrete maatregelen. Zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus.

Impact en maatschappelijke binding
Het manifest benadrukt hoe miljoenen burgers zich dagelijks inzetten voor maatschappelijke doelen. Als vrijwilliger, als gever, als lid van een vereniging of kerk. Via een goed doel of een vermogensfonds of door mee te spelen in een goededoelenloterij. De impact daarvan is groot. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van deze burgers en organisaties. Want met hun inzet en steun zet de sector in op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid laat liggen. En die bovendien zorgen voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.  Deze impact wordt tijdens het symposium ook getoond met sprekende verhalen en innovatieve voorbeelden, zoals de draagbare kunstnier die de Nierstichting met steun uit de samenleving en van bedrijven ontwikkelt voor meer vrijheid voor nierpatiënten.

Oproep aan parlement en kabinet
Met dit manifest roepen de veertien koepelorganisaties Tweede Kamerleden en het komende kabinet op om de inzet van deze miljoenen burgers te erkennen als belangrijk fundament voor onze samenleving en doen hiervoor vijf aanbevelingen.

  1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving.
  4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.      
  5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een aparte, vierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.

Initiatiefnemer
Het manifest en het symposium is een initiatief van Goede Doelen Nederland in samenwerking met Nederland Filantropieland, FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). 

Meer informatie is te vinden op de site van Goede Doelen Nederland