Oproep aan informateur voor aanpak bewerkte voedingsmiddelen

In een brief aan informateur Schippers vragen de Nierstichting, Consumentenbond, Diabetes Fonds, Hartstichting, en Nederlandse Hypertensie Vereniging de aandacht van de partijen in het regeringsformatieproces voor een belangrijke oorzaak van verschillende chronische ziekten gerelateerd aan voeding: de toevoeging van te veel zout, verzadigd vet en suiker in bewerkte voedingsmiddelen.

Nederland kent zo’n 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte die gerelateerd is aan voeding. Volgens de afzenders van de brief is een intensievere aanpak nodig om voedingsmiddelen gezonder te maken. Onnodig veel zout, verzadigd vet en suiker is een belangrijke oorzaak van chronische ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten, chronische nierschade en kanker. Consumenten kunnen onmogelijk voldoen aan de aanbevelingen voor gezonde voeding van de Gezondheidsraad, omdat zij weinig keuzevrijheid hebben. De consumenten- en gezondheidsorganisaties willen dat:

  • de nieuwe minister van VWS de regie neemt op reductietargets, naar voorbeeld van Groot-Brittannië (op vermindering van zout en suiker);
  • de adviezen van de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) bindend gemaakt worden.

Intensievere aanpak

Met het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (uit 2014) werd een goede stap gezet met de voedingsmiddelenproducenten. Maar de afzenders van de brief maken zich ernstig zorgen over de ambities en het tempo van de deelplannen binnen het Akkoord. De Wetenschappelijk Adviescommissie (WAC), die de reductievoorstellen van de voedingsmiddelenindustrie per productcategorie beoordeelt, beoordeelde ze tot nu toe als ‘zwak, ‘gering’ of ‘matig’ ambitieus. De consumenten- en gezondheidsorganisaties concluderen dat de ambities van het Akkoord niet zullen worden waargemaakt met de huidige werkwijze. Ze benadrukken de noodzaak van een intensievere aanpak om zo een belangrijke oorzaak van chronische ziekten aan te pakken.

Minder zout: hard nodig voor minder nierschade

Bijna iedereen in Nederland (85%) eet te veel zout. Vaak zonder het te weten, want het zit in veel producten als smaakmaker. Zelfs in koekjes. Te veel zout verhoogt de bloeddruk en kan chronische nierschade veroorzaken. In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade, maar 680.000 daarvan weten dat niet. Beschadigde nieren zijn extra gevoelig voor zout; daardoor verergert schade sneller, en is dialyse of transplantatie eerder nodig.

De Nierstichting zet alles op alles voor minder zout eten. We lobbyen actief bij de overheid voor strengere wettelijke normen voor zout in voedingsmiddelen. Daarnaast financieren we onderzoek en voeren we campagnes om Nederland te vertellen over de gevolgen van te zout eten.