Goede doelen sector start Impact Challenge

Begin deze maand lanceerde de goededoelensector een nieuw initiatief: de Impact Challenge. De Impact Challenge is het vervolg op de Transparantprijs en heeft als doel de maatschappelijke impact van het werk van goede doelen te vergroten en zichtbaarder te maken.

De Impact Challenge omvat onder meer een jaarlijkse impactmeting, een evenement en een leergang. Het is een idee van de Nierstichting, Plan Nederland, Wakker Dier, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi, The Hunger Project, Goede Doelen Nederland, CBF, Impact Centre Erasmus en PwC.

PwC organiseerde de jaarlijkse Transparant Prijs, maar kondigde recent aan daarmee te stoppen, omdat het doel was bereikt. Deze prijs leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de verslaglegging en transparantie van de goededoelensector: zichtbaar maken hoe het geld wordt besteed. Met de start van de Impact Challenge richten de initiatiefnemers zich nu gezamenlijk en sectorbreed op een volgende uitdaging: de maatschappelijk impact vergroten en uitdragen, en zo laten zien welke maatschappelijk problemen de goede doelen met de bestedingen van hun gelden oplossen.

Doelstellingen Impact Challenge

Om de impact van het werk van goede doelen te vergroten en zichtbaarder te maken, gaat de sector inzetten op drie doelstellingen:

  • ‘Impact’ op inspirerende wijze agenderen en de sectorbrede kennis verdiepen.
  • Van elkaar te leren en kennis uitwisselen over het realiseren van impact.
  • Sectorbreed discussiëren over impact en effectiviteit op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke trends.

Daarnaast wordt onderzocht, of de door de VN vastgestelde en wereldwijd gedragen Sustainable Development Goals (SDG’s) een bruikbare kapstok bieden om de impact van de sector zichtbaar te maken en in een breder perspectief te plaatsen. Zowel het bedrijfsleven als overheden linken hun maatschappelijke inzet aan deze SDG's.

Concrete activiteiten 2017

De Impact Challenge start nog dit jaar met de eerste activiteiten om impact sectorbreed te agenderen. Er komt een (jaarlijkse) impactmeting: Waar staan we als sector op het gebied van impact? Om dit te meten, neemt het CBF voortaan reflectievragen over impact op in de jaarlijkse toetsing. In september organiseert Gode Doelen Nederland de Leergang Doelrealisatie: Hoe kan je als goed doel impactgericht werken?, om goede doelen te ondersteunen bij het impactgericht werken en het naleven van de CBF-Erkenningsregeling op dit punt. De leergang is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van Goede Doelen Nederland. In november wordt er een Impact-evenement georganiseerd: Wat kunnen we van elkaar leren? Daar wisselt de sector inspirerende voorbeelden van impactrealisatie uit, en worden de uitkomsten van de eerste jaarlijkse impactmeting van het CBF gedeeld.