Nieuwe animaties over nierfunctievervangende behandelingen

Er zijn vier nieuwe animaties over nierfunctievervangende behandelingen, gemaakt door de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland. De filmpjes zijn gemaakt voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van medische informatie én voor hun zorgverleners.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim een kwart van de Nederlanders te weinig vaardigheden heeft om informatie over hun gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken in hun eigen situatie. Onder mensen met een chronische ziekte is dat deel nog groter. Zij hebben vaak moeite met het begrijpen van medische informatie. En dat maakt het kiezen van een nierfunctievervangende behandeling dan ook lastig. Voor hen ontwikkelde de Nierstichting samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vier animatiefilmpjes.

Eerste oriëntatie

De Nierstichting en de NVN ontwikkelden de animaties voor de eerste oriëntatie op de behandelingen die de nierfunctie kunnen vervangen: hemodialyse, peritoneale dialyse (buikdialyse), niertransplantatie en conservatieve behandeling (dat betekent: afzien van dialyse en transplantatie, en kiezen voor bijvoorbeeld alleen medicijnen en leefstijlmaatregelen). De uitleg in de filmpjes is begrijpelijk en eenvoudig, zodat iedereen deze goed kan volgen.

Aanvullende hulp bij keuze

De animaties leggen uit waarom een behandeling nodig is, wat de behandeling inhoudt en wat de belangrijkste gevolgen zijn voor het dagelijks leven. Ze duren elk maximaal drie minuten. De animaties zijn geen keuze-instrument en dus niet per se volledig. Ze zijn een aanvulling op gesprekken met de behandelaar en komen daar niet voor in de plaats.

Ook voor zorgverleners

Zorgverleners kunnen de animaties laten zien in de spreekkamer om de keuzes te bespreken, of patiënten ernaar verwijzen. Patiënten kunnen de animaties ook thuis bekijken en bijvoorbeeld aan familie of vrienden laten zien. Behalve op nierstichting.nl staan de animaties ook op Nierwijzer.nl, de website van NVN die patiënten helpt bij het kiezen van de optimale nierfunctievervangende behandeling.

Bij de ontwikkeling van de animaties is veel overleg geweest met nierpatiënten, zorgverleners en een aantal zogeheten taalambasadeurs (mensen die bijvoorbeeld inhoud kunnen beoordelen op heldere taal).