Publiekscampagne Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Vanaf vandaag zijn er 500 Erkende Goede Doelen in Nederland. En dat is een belangrijke mijlpaal: de Erkenning draagt namelijk bij aan een professionele, ‘schone’ en impactvolle goede doelen sector. Met de Erkenning leggen goede doelen zichzelf strenge kwaliteitscriteria op. Hierdoor kunnen zij hun werk professionaliseren en maatschappelijke impact vergroten. De mijlpaal is tevens het startschot voor de landelijke publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’, die inspeelt op de behoefte van donateurs om te weten dat donaties goed besteed worden.

De campagne legt uit wat een Erkend Goed Doel betekent: zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Als donateur kun je er daarom op vertrouwen dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt. Ook de Nierstichting is een Erkend Goed Doel; het ontving in 1996 als eén van de eerste goede doelen een erkenning. Je herkent een Erkend Goed Doel aan het logo (zie afbeelding), en vindt ze terug via de nieuwe website geefgerust.nl. Daar vind je ook meer informatie over bijvoorbeeld de kwaliteitseisen.

Over de campagne
De campagne Geef Gerust, die via radio en online inzet wordt uitgedragen, is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  Met de campagne willen de initiatiefnemers het donateursvertrouwen verder versterken door de bekendheid van de Erkenning te vergroten.