Oproep aan minister De Jonge om wachtlijstproblematiek aan te pakken

De samenwerkende gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties hebben de nieuwe minister van VWS Hugo de Jonge opgeroepen om de oplossing voor de lange wachtlijsten voor donororganen grote prioriteit te geven. Mensen op de wachtlijst verdienen beter perspectief en kwaliteit van leven. Want de urgentie voor patiënten op de wachtlijst voor nu én in de toekomst blijft groot. De organisaties stellen de minister een aantal maatregelen voor. Daarnaast is de Eerste Kamer binnenkort aan zet om te besluiten over een wetswijziging naar een opt-out systeem.

Groot belang wachtlijstproblematie
Met deze brief roepen de organisaties het nieuwe kabinet op de wachtlijstproblematiek grotere urgentie te geven. De Eerste Kamer is aan zet te besluiten over overgang naar een opt-out systeem. Mocht de Eerste Kamer besluiten tot invoering van een Actief Donorregistratie Systeem, dan is een zorgvuldige en tegelijkertijd vlotte implementatie waaronder een effectieve publiekscampagne wenselijk. Daarnaast kan de nieuwe minister nu al inzetten op andere maatregelen zoals structurele financiering van ingevoerde maatregelen uit het Masterplan en het meer inzichtelijk maken van de wachtlijst om het werkelijke probleem helder te maken. Zo kan minister De Jonge bijdragen aan meer perspectief en kwaliteit van leven voor mensen op de wachtlijst – nu en in de toekomst.

Tijd voor échte verbetering
Het tekort aan orgaandonoren in Nederland bestaat al lang, is schrijnend voor betrokkenen en hoog ten opzichte van landen om ons heen. Door het structureel lage aantal donorregistraties is er een gering aantal donororganen beschikbaar. Dat maakt dat de wachtlijst voor een donororgaan stijgt: er staan nu bijna 1.100 mensen op de wachtlijst – een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Bovendien is dit slechts het topje van de ijsberg.

Ondanks het Masterplan Orgaandonatie, campagnes en voorlichting, overlijden er bijna 150 mensen per jaar op de wachtlijst omdat er geen orgaan voor hen beschikbaar is. Kernprobleem is de lage registratiegraad. Essentieel is dat de enige maatregel uit het Masterplan die niet is genomen alsnog wordt geïmplementeerd: een wetswijziging naar een opt-out systeem.

Brief aan minister VWS De Jonge >