Te weinig aandacht voor nierschade in de huisartsenpraktijk

Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders heeft chronische nierschade. De ene helft van hen heeft een verminderde nierfunctie en de andere helft een verhoogd eiwitverlies in de urine. De meeste patiƫnten met chronische nierschade worden door de huisarts behandeld. Vincent van Gelder (Radboudumc) is onlangs gepromoveerd op de kwaliteit van deze eerstelijnszorg.

Meer aandacht voor nierschade
In zijn proefschrift laat hij zien dat chronische nierschade niet systematisch in het elektronisch patiëntendossier wordt vastgelegd. En dat de monitoring van de nierfunctie en eiwitverlies in de urine meer aandacht verdient. Omdat chronische nierschade een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten én voor eindstadium nierfalen, verdient het een prominente plek binnen het cardiovasculaire risicomanagement.

Positief effect
Van Gelder toont aan dat een nascholing voor huisartsen samen met het verstrekken van overzichtslijsten van de eigen patiënten met chronische nierschade, een positief effect hebben op de kwaliteit van zorg. Van Gelder beveelt huisartsen dan ook aan om chronische nierschade beter in hun systemen vast te leggen (met de zogeheten ICPC-code U99.1). Ook adviseert hij eiwitverlies in de urine mee te nemen in de code, zodat artsen dit ook als risicofactor kunnen meewegen.

Telenefrologie
De huisarts kan de nefroloog raadplegen voor aanvullend advies over een patiënt met chronische nierschade, zonder de patiënt direct te verwijzen. Dit wordt echter onvoldoende gedaan. Bij patiënten waar de huidige richtlijnen overleg met de nefroloog adviseren, werd bij de overgrote meerderheid geen nefroloog betrokken (94 procent). Bij patiënten waar een doorverwijzing werd geadviseerd vond bij 70 procent geen verwijzing naar- of overleg met de nefroloog plaats. Van Gelder vindt dat alternatieve consultatie via telenefrologie mogelijk uitkomst biedt. Telenefrologie biedt praktische voordelen boven de huidige overlegvormen via telefoon of e-mail: tijdsefficiëntie, gebruik onafhankelijk van elkaar op een zelf gekozen moment, digitale verslaglegging van het overleg in het dossier van de patiënt en veilige dataoverdracht. Deelnemende huisartsen gaven aan dat telenefrologie goed toepasbaar was in de dagelijkse praktijk en dat hun kennis over nierschade groter was geworden. De aankomende NHG-standaard Chronische Nierschade zou ook een mooi aanknopingspunt zijn om kennis en vaardigheden over nierschade onder huisartsen te verspreiden.

De Nierstichting is blij met dit promotieonderzoek waar weer uit blijkt hoe belangrijk de rol van de huisarts is in de zorg voor patiënten met chronische nierschade. Wij ondersteunen de huisartsen hierin graag en hebben verschillende voorlichtingsmaterialen. Kijk ook op nierstichting.nl/arts-en-apotheker.