Medewerkers en managementteam

Bij de Nierstichting werken 75 gedreven mensen die alles op alles zetten voor een beter leven voor nierpatiënten. Zij zorgen voor gerichte toekenning en besteding van inkomsten aan onderzoek en andere projecten, voor fondsenwerving en voor efficiënte administratie, beheer en faciliteiten.

Vlnr Wouter Langeveld, Mischa Hornman, Katja van Geffen, Tom Oostrom

Het managementteam zet de koers uit, aangevoerd door de directeur. Samen doen zij er alles aan om medewerkers een inspirerende (werk)omgeving te bieden. Met een gelijkgestemde ambitie en cultuur, gedegen personeelsbeleid, de juiste (ICT)middelen en een goede werkplek. Ook stimuleert het managementteam een effectieve en efficiënte interne organisatie, en stuurt het zo nodig de uitgezette koers bij.

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toeziet op het beleid van de Nierstichting.

Medewerkers

Passie voor leven is de drijfveer van onze organisatie, en passie voor mensen een gemeenschappelijk kenmerk voor medewerkers van de Nierstichting.  

Bijna dagelijks krijgen we een indruk van de gevolgen van nierziekten op het leven van patiënten en hun omgeving. Als een moeder belt en wil weten wat ze moet doen om een nier te geven aan haar zieke zoon. Tijdens interviews met patiënten, die aan heel Nederland durven vertellen dat dialyse geen leven maar óverleven is. Bij het schrijven van een bedankbrief aan nabestaanden die geld inzamelden tijdens een uitvaart. Maar ook in denktanks, als we moeten besluiten welke projecten ten bate van nierpatiënten we wel doen en welke niet. Er is meer hulp, onderzoek en innovatie nodig, dan er geld en tijd beschikbaar zijn.

Daarom doet ons werk ertoe, en zetten we ons in voor nierpatiënten. Kijk wie we zijn op LinkedIn.com.

Managementteam

Tom Oostrom is sinds 2010 directeur van de Nierstichting.
Wouter Langeveld is manager Marketing & Communicatie sinds 2013 en plaatsvervangend directeur.
Mischa Hornman is manager Bedrijfsvoering sinds 2015.
Katja van Geffen is manager Zorg & Innovatie sinds 2016.