Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Nierstichting en de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad de directeur terzijde met advies over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of salaris; ze mogen wel reiskostenvergoeding vragen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Dr. Piet Batenburg (voorzitter), voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Ing. Rob Adolfsen MBA, eigenaar Intraspect BV
  • Mr. Caroline van Gent, advocaat bij BarentsKrans NV
  • Mr. Marlies Pernot, voormalig directeur Eigen Huis
  • Geert-Hein Verbeek, lid Raad van Advies Yard Energy
  • Dr. Onno Maathuis, Corporate Positioneerder - De Positioneerders adviesbureau voor merkpositionering

Hieronder een beknopte uitleg over de taken van de Raad van Toezicht. Als je meer wilt weten, download de statuten van de Nierstichting.

Werkwijze en criteria benoeming

De Nierstichting streeft naar een evenwichtige bezetting vanuit diverse disciplines, van gezondheidszorg tot marketing, en bedrijfsleven tot juridische zaken. Alle bestuursleden moeten beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten, en affiniteit hebben met de missie van de Nierstichting. Leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Een benoeming is voor vier jaar. Herbenoeming is eenmalig mogelijk voor vier jaar. Verder wordt erop toegezien dat leden geen relatie (familie of sociale kring) hebben met de directeur.

Auditcommissie adviseert Raad van Toezicht

De Nierstichting heeft een auditcommissie die de Raad van Toezicht adviseert over het financiële beleid. Zo beoordeelt de auditcommissie de jaarrekening, financiële beleidsvoorstellen, het beleggingsbeleid en het functioneren van interne systemen (risicobeheersing en controle). Ook bespreekt de auditcommiss de jaarrekening met de accountant. De commissie vergadert vijf keer per jaar.

In de Auditcommissie zitten de Directeur, Manager Bedrijfsvoering, de Finance Manager en drie leden van de Raad van Toezicht. Dit zijn:

• Ing. Rob Adolfsen MBA, eigenaar Intraspect BV
• Mr. Caroline van Gent, advocaat bij BarentsKrans NV
• Geert Hein Verbeek, lid Raad van Advies Yard Energy