Nierstichting weer in actie voor nierveiliger medicijngebruik

De nieren spelen een belangrijke rol bij het uitscheiden van medicijnen. Als je nieren niet goed werken, hopen sommige medicijnen op in het lichaam. Dan loop je een groter risico op bijwerkingen en (verergering van) nierschade, en moet de nierfunctie meewegen bij de keuze voor en dosering van medicijnen. Maar dat gebeurt te weinig.

De nierfunctie is vaak niet gemeten, of de uitslag wordt niet gedeeld met de huisarts en/of apotheker. Daardoor hebben medicijngebruikers onnodig last van bijwerkingen of belanden ze zelfs in het ziekenhuis. Daarom start de Nierstichting vandaag de campagne 'Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter.'

De campagne wijst mensen met diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten erop dat medicijnen hun werk alleen kunnen doen, als de nieren ook hun werk doen. De Nierstichting komt voor het tweede jaar op rij hiermee in actie, vanwege de noodzaak om méér mensen hiervan bewust te maken. En het succes van vorig jaar: bijna 8.000 mensen deden de Check Nier & Medicijn.

Risicogroep? Check!
De campagne ‘Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter.’ maakt risicogroepen bewust dat medicijnen hun werk alleen veilig kunnen doen, als de nieren ook goed functioneren. Risicogroepen zijn mensen met diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. Zij slikken vaak dagelijks medicijnen én hun aandoening kan nierschade veroorzaken. Nierveilig medicijngebruik is dus belangrijk. Toch gaat de aandacht vooral uit naar de primaire aandoening. Begrijpelijk, maar die zorg kan teniet worden gedaan, als de (huis)arts en apotheker de nierfunctie niet in het oog houden.

Mensen met een verhoogd risico op nierschade, diabetes of hoge bloeddruk, moeten minstens eens per jaar de nierfunctie laten bepalen, oppassen met pijnstillers (NSAID’s) en zorgen dat de nierfunctie uitslag wordt uitgewisseld tussen de huisarts en apotheker. Zo kunnen zij de nierveiligheid van de medicatie bewaken. Wie wil weten of dat voor hem of haar geldt, kan de Check Nier & Medicijn doen (www.nierstichting.nl/check).

Belangrijke rol arts en apotheker
(Huis)artsen en apothekers spelen een belangrijke rol bij (nier)veilig gebruik van medicijnen. Om die veiligheid te kunnen bewaken zijn patiëntgegevens nodig, zoals actuele gegevens over de nierfunctie. Die ontbreken vaak, blijkt uit onderzoek, ondanks een wettelijke verplichting om afwijkende nierfunctiewaarden door te geven aan de apotheek. Zo is van 44% van de ouderen de nierfunctie niet bekend bij de apotheker, terwijl 65+-ers vaak een verminderde nierfunctie hebben. En hierdoor een verhoogd risico op problemen door medicijngebruik.

Risicogroepen bereikt en Check verbeterd
Sinds de lancering vorig jaar, deden bijna 8.000 mensen de Check Nier&Medicijn. Zij kregen advies, of ze risico lopen op nierschade, of het nodig is de nierfunctie te bepalen, en hoe ze de huisarts en apotheker kunnen betrekken bij veiliger medicijngebruik. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de gebruikers van de Check behoort tot de risicogroep voor nierschade. En 9 op de 10 gebruikers is positief over de Check. Het advies is duidelijk en begrijpelijk. Ook vinden gebruikers het belangrijk om te weten, dat hoge bloeddruk en diabetes nierschade kunnen veroorzaken, en wat de relatie is tussen medicijngebruik en nierschade. Uit de resultaten zijn ook suggesties voor verbeteringen gekomen. De adviezen zijn inmiddels uitgebreid en aangescherpt, en nog meer op maat gemaakt.

Nierschade voorkomen
Leven met ernstige nierschade of nierfalen trekt een wissel op je lichaam, je energieniveau en je sociale leven. Daarom zet de Nierstichting zich in om (verergering van) nierschade te voorkomen. Onder meer door mensen met een verhoogd risico op nierschade te vertellen hoe belangrijk het is dat de nierfunctie bekend is bij de (huis)arts en apotheek. En we stimuleren innovaties voor zorgverleners, waardoor zij beter (kunnen) letten op mogelijke chronische nierschade.

Download persbericht